Blog

Zorgfraude opsporen

Begin met een rechtmatig online onderzoek en laat OSINT skills u daarbij helpen.

De afkorting OSINT staat voor Open Source Intelligence en omvat de methodiek om informatie en inlichtingen in beschikbare open bronnen en semi open bronnen te herkennen en deze op een forensische wijze vast te leggen.

Er is sprake van zorgfraude als er opzettelijk en doelbewust, tegen de regels in, gebruik wordt gemaakt van zorggeld voor eigen of andermans voordeel.

Nadat de thuis- en jeugdzorg in 2015 naar de gemeenten werd overgeheveld en voortaan lokaal (en via de vrije markt) moest worden georganiseerd, hebben talloze zorgbedrijven zich op deze nieuwe markt gestort.

Toezicht op deze zorgbedrijven ontbreekt vrijwel geheel. Slechts weinig bedrijven zijn verplicht om jaarverslagen in te leveren, bijna iedereen kan een zorgbedrijf oprichten en gemeenten en zorgverzekeraars kunnen amper nagaan of de ingediende declaraties gerechtvaardigd zijn.

Sommige zorgbedrijven maken sinds 2015 miljoenenwinsten.

Een onderzoek dit jaar van FTM leverde een lijst van 97 bedrijven op die samen, in een jaar tijd, ruim 51 miljoen euro winst maakten. Zij hielden gemiddeld een vijfde van hun omzet over.

Ondertussen wordt de lokale zorg steeds duurder en weten gemeenten niet goed meer hoe zij die moeten bekostigen(1).

Fraude in de zorg komt voor in vele vormen en maten, bijvoorbeeld de veelvoorkomende verdenking dat valselijk en op onjuiste gronden een persoonsgebonden budget (PGB) is aangevraagd of dat dit budget later niet op de juiste wijze wordt ingezet. Ook het declareren van niet uitgevoerde behandelingen of deze declareren voor veel hogere bedragen dan dat de behandeling heeft gekost vallen onder zorgfraude.

Bij fraude in het algemeen zijn bewust wettelijke regels overtreden, derden zijn misleid en de dader(s) heeft er financieel voordeel bij. Maar er kan ook sprake zijn oneigenlijk gebruik, denk aan PGB budget, waarbij niet direct regels zijn overtreden maar het overduidelijk is dat er misbruik wordt gemaakt van de bestaande situatie.

Indien er aantoonbare indicaties van misbruik of fraude zijn en een belangenafweging heeft uitgewezen dat nader onderzoek gerechtvaardigd is, is een internetonderzoek als start het meest proportioneel.

Het verwerken van persoonsgegevens vereist ten eerste een gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om fraude te voorkomen, vormen ook zo’n legitiem belang. Het zoeken naar bruikbare gegevens in openbare bronnen op het internet is dan ook een proportioneel begin van een fraudeonderzoek.  Indien uit dit online onderzoek meer indicaties komen dat er inderdaad gefraudeerd wordt -of zou kunnen worden- kan het onderzoek rechtmatig verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld financiële recherche, observatie en het horen van betrokkenen.

(1)Bron FTM: dossier zorgcowboys

Digitale-Opsporing-zorgfraude-website

Recente berichten

De groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en Digitale Opsporing

Met de groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en de integratie van AI-technologieën, ziet de toekomst van Digitale Opsporing er veelbelovend uit. Het is een spannende tijd voor de digitale opsporing en Digitale Opsporing blijft zich inzetten om hun klanten te helpen bij het oplossen van digitale misdrijven.

Digitale Opsporing: Hoe AI de digitale recherche verandert

AI is een krachtig hulpmiddel bij digitale opsporing en verandert de manier waarop we onderzoeken uitvoeren. Bij Digitale Opsporing staan we altijd klaar om onze technologie en expertise in te zetten om u te helpen bij uw recherche-uitdagingen. Onze missie is om u de meest nauwkeurige en betrouwbare informatie te bieden en onze investering in AI zorgt ervoor dat we daarin slagen. Kies voor Digitale Opsporing voor een betrouwbare en efficiënte aanpak van uw digitale onderzoeken.

Deepfake

In de media gaat het steeds vaker over deepfake: De techniek waarmee beeldmateriaal en stemgeluid van mensen in een digitale representatie kunnen worden gecreëerd en gemanipuleerd.
Waar mensen deze innovatie eerst vol bewondering aanschouwden, maakt deze bewondering steeds vaker plaats voor angst. Steeds meer mensen worden zich bewust van de gevaren van deze techniek. Zeker nu de techniek binnen ieders handbereik ligt, komen ook op juridisch vlak vragen op. Kunnen we ons beschermen tegen deepfake? Is onderzoek noodzakelijk? Kun je iemand aansprakelijk stellen als jouw gezicht gebruikt wordt in een deepfake?

Pipl

Bekende zoekmachines zoals Google, Bing en Yandex doorzoeken uitsluitend het publieke clear web. Naast de open bronnen zijn er op het internet ook veel semi-gesloten bronnen te vinden. Deze bronnen zijn veelal uitsluitend toegankelijk na betaling of registratie. De...

Digitale voetafdruk

Een voorbeeld van een digitale voetafdruk Recent ontvingen we een telefoontje van een onderzoeker (iRC klant) dat ze binnen onze beveiligde omgeving toch traceerbaar zouden zijn. Dat klopt uiteraard niet, d.m.v. VPN wordt uw verbinding versleuteld en uw locatie en...

Log4Shell

We hebben het inmiddels allemaal wel voorbij horen komen: Log4J/Log4Shell, de nieuwe grote ramp van het internet. Maar wat is het nou precies? Is de paniek terecht? En wat kunnen we er zelf tegen doen? Wilt u bij toekomstige incidenten direct op de hoogte worden...

Digitale Trends

Social media De digitale wereld lijkt wel in een stroomversnelling te raken. Verschillende generaties gebruiken social media. De oudere generatie is vooral actief op Facebook, Linkedin, de “hippe” op Instagram en de jongste generatie houdt zich voornamelijk bezig met...