Blog

Zorgfraude opsporen

Begin met een rechtmatig online onderzoek en laat OSINT skills u daarbij helpen.

De afkorting OSINT staat voor Open Source Intelligence en omvat de methodiek om informatie en inlichtingen in beschikbare open bronnen en semi open bronnen te herkennen en deze op een forensische wijze vast te leggen.

Er is sprake van zorgfraude als er opzettelijk en doelbewust, tegen de regels in, gebruik wordt gemaakt van zorggeld voor eigen of andermans voordeel.

Nadat de thuis- en jeugdzorg in 2015 naar de gemeenten werd overgeheveld en voortaan lokaal (en via de vrije markt) moest worden georganiseerd, hebben talloze zorgbedrijven zich op deze nieuwe markt gestort.

Toezicht op deze zorgbedrijven ontbreekt vrijwel geheel. Slechts weinig bedrijven zijn verplicht om jaarverslagen in te leveren, bijna iedereen kan een zorgbedrijf oprichten en gemeenten en zorgverzekeraars kunnen amper nagaan of de ingediende declaraties gerechtvaardigd zijn.

Sommige zorgbedrijven maken sinds 2015 miljoenenwinsten.

Een onderzoek dit jaar van FTM leverde een lijst van 97 bedrijven op die samen, in een jaar tijd, ruim 51 miljoen euro winst maakten. Zij hielden gemiddeld een vijfde van hun omzet over.

Ondertussen wordt de lokale zorg steeds duurder en weten gemeenten niet goed meer hoe zij die moeten bekostigen(1).

Fraude in de zorg komt voor in vele vormen en maten, bijvoorbeeld de veelvoorkomende verdenking dat valselijk en op onjuiste gronden een persoonsgebonden budget (PGB) is aangevraagd of dat dit budget later niet op de juiste wijze wordt ingezet. Ook het declareren van niet uitgevoerde behandelingen of deze declareren voor veel hogere bedragen dan dat de behandeling heeft gekost vallen onder zorgfraude.

Bij fraude in het algemeen zijn bewust wettelijke regels overtreden, derden zijn misleid en de dader(s) heeft er financieel voordeel bij. Maar er kan ook sprake zijn oneigenlijk gebruik, denk aan PGB budget, waarbij niet direct regels zijn overtreden maar het overduidelijk is dat er misbruik wordt gemaakt van de bestaande situatie.

Indien er aantoonbare indicaties van misbruik of fraude zijn en een belangenafweging heeft uitgewezen dat nader onderzoek gerechtvaardigd is, is een internetonderzoek als start het meest proportioneel.

Het verwerken van persoonsgegevens vereist ten eerste een gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om fraude te voorkomen, vormen ook zo’n legitiem belang. Het zoeken naar bruikbare gegevens in openbare bronnen op het internet is dan ook een proportioneel begin van een fraudeonderzoek.  Indien uit dit online onderzoek meer indicaties komen dat er inderdaad gefraudeerd wordt -of zou kunnen worden- kan het onderzoek rechtmatig verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld financiële recherche, observatie en het horen van betrokkenen.

(1)Bron FTM: dossier zorgcowboys

Digitale-Opsporing-zorgfraude-website

Recente berichten

Wat is Qhishing en hoe kun je jezelf beschermen?

Qhishing is een samensmelting van “QR-codes” en “phishing”. Het is een bedrieglijke praktijk waarbij criminelen QR-codes gebruiken om mensen naar valse websites te lokken met als doel gevoelige informatie te stelen,

Doxing wordt aangepakt met nieuwe wetgeving

Doxing is een verontrustende praktijk die de kwetsbaarheid van onze privacy in het digitale tijdperk benadrukt. Gelukkig zijn er stappen ondernomen om doxing te bestrijden en slachtoffers beter te beschermen.

Public cloud en OSINT-onderzoek

Private cloud-oplossingen zoals iRC bieden daarentegen een veiligere en meer controleerbare omgeving voor online onderzoek, met volledige naleving van de AVG en andere privacy- en gegevensbeveiligingsnormen.

De gevaren van het online delen van foto’s en video’s: Bescherm je privacy

Het is verbazingwekkend hoe kinderlijk eenvoudig het voor ervaren OSINT-onderzoekers is om op basis van foto’s en video’s onze locatie te achterhalen. Ze kunnen gebruikmaken van geavanceerde technieken, zoals geotagging, het analyseren van achtergrondinformatie en zelfs visuele herkenning, om nauwkeurige details over ons leven te verzamelen. Wat misschien onschuldig lijkt, kan in de verkeerde handen, leiden tot ernstige consequenties.