Blog

Werknemer door recherchebureau ‘fysiek’ laten volgen bij ziekteverzuim

Casus.

Een werkneemster meldt zich ziek. Werkgeefster vermoedt dat werkneemster tijdens ziekte nevenwerkzaamheden verricht, terwijl dit niet is toegestaan. Zij huurt daarom een recherchebureau in en laat de werkneemster zeven dagen fysiek volgen. Vervolgens ontslaat werkgeefster werkneemster op staande voet in verband met nevenwerkzaamheden tijdens ziekte.

Uitspraak van de rechtbank Noord-Holland 19 september 2018 ECLI:NL:RBNHO:2018:7958:

De kantonrechter oordeelt dat ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat het recherchebureau de privacyregels heeft overschreden. Er is op onrechtmatige wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de werkneemster.

Proportionaliteit en subsidiariteit.

Had het doel in deze casus ook op een andere wijze bereikt kunnen worden, waarbij de inbreuk op de privacy van de betrokkene minder groot zou zijn geweest?

Wellicht wel. Een oriënterend onderzoek door middel van een onderzoek in openbare online bronnen is in ieder geval heel wat minder ingrijpend in iemands privacy dan een observatie van een hele week 24/7.

Op basis van het subsidiariteitsvereiste moet bij een dergelijk onderzoek eerst goed bekeken worden of het beoogde doel dat voor de verwerking is vastgesteld, ook op een minder ingrijpende manier en/of met minder ingrijpende middelen kan worden bereikt. De gedachte hierachter is dat bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van de betrokkene en eventuele derden, zo min mogelijk geschaad mag worden.

Indien dit digitaal (persoonlijk) onderzoek geen resultaten oplevert en de aanwijzingen over ‘fraude’ nog steeds aanwezig en actueel zijn, kan alsnog worden overgegaan tot fysieke observatie. Bij een rechtszaak kan opdrachtgever dan ook aantonen dat hij, voordat hij besloot om dit ‘zware’ middel in te zetten, andere onderzoeksmogelijkheden heeft geprobeerd.

Digitale-Opsporing-Fysieke-obrservatie-blog

Recente berichten

De groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en Digitale Opsporing

Met de groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en de integratie van AI-technologieën, ziet de toekomst van Digitale Opsporing er veelbelovend uit. Het is een spannende tijd voor de digitale opsporing en Digitale Opsporing blijft zich inzetten om hun klanten te helpen bij het oplossen van digitale misdrijven.

Digitale Opsporing: Hoe AI de digitale recherche verandert

AI is een krachtig hulpmiddel bij digitale opsporing en verandert de manier waarop we onderzoeken uitvoeren. Bij Digitale Opsporing staan we altijd klaar om onze technologie en expertise in te zetten om u te helpen bij uw recherche-uitdagingen. Onze missie is om u de meest nauwkeurige en betrouwbare informatie te bieden en onze investering in AI zorgt ervoor dat we daarin slagen. Kies voor Digitale Opsporing voor een betrouwbare en efficiënte aanpak van uw digitale onderzoeken.

Deepfake

In de media gaat het steeds vaker over deepfake: De techniek waarmee beeldmateriaal en stemgeluid van mensen in een digitale representatie kunnen worden gecreëerd en gemanipuleerd.
Waar mensen deze innovatie eerst vol bewondering aanschouwden, maakt deze bewondering steeds vaker plaats voor angst. Steeds meer mensen worden zich bewust van de gevaren van deze techniek. Zeker nu de techniek binnen ieders handbereik ligt, komen ook op juridisch vlak vragen op. Kunnen we ons beschermen tegen deepfake? Is onderzoek noodzakelijk? Kun je iemand aansprakelijk stellen als jouw gezicht gebruikt wordt in een deepfake?

Pipl

Bekende zoekmachines zoals Google, Bing en Yandex doorzoeken uitsluitend het publieke clear web. Naast de open bronnen zijn er op het internet ook veel semi-gesloten bronnen te vinden. Deze bronnen zijn veelal uitsluitend toegankelijk na betaling of registratie. De...

Digitale voetafdruk

Een voorbeeld van een digitale voetafdruk Recent ontvingen we een telefoontje van een onderzoeker (iRC klant) dat ze binnen onze beveiligde omgeving toch traceerbaar zouden zijn. Dat klopt uiteraard niet, d.m.v. VPN wordt uw verbinding versleuteld en uw locatie en...

Log4Shell

We hebben het inmiddels allemaal wel voorbij horen komen: Log4J/Log4Shell, de nieuwe grote ramp van het internet. Maar wat is het nou precies? Is de paniek terecht? En wat kunnen we er zelf tegen doen? Wilt u bij toekomstige incidenten direct op de hoogte worden...

Digitale Trends

Social media De digitale wereld lijkt wel in een stroomversnelling te raken. Verschillende generaties gebruiken social media. De oudere generatie is vooral actief op Facebook, Linkedin, de “hippe” op Instagram en de jongste generatie houdt zich voornamelijk bezig met...