Blog

Werknemer door recherchebureau ‘fysiek’ laten volgen bij ziekteverzuim

Casus.

Een werkneemster meldt zich ziek. Werkgeefster vermoedt dat werkneemster tijdens ziekte nevenwerkzaamheden verricht, terwijl dit niet is toegestaan. Zij huurt daarom een recherchebureau in en laat de werkneemster zeven dagen fysiek volgen. Vervolgens ontslaat werkgeefster werkneemster op staande voet in verband met nevenwerkzaamheden tijdens ziekte.

Uitspraak van de rechtbank Noord-Holland 19 september 2018 ECLI:NL:RBNHO:2018:7958:

De kantonrechter oordeelt dat ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat het recherchebureau de privacyregels heeft overschreden. Er is op onrechtmatige wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de werkneemster.

Proportionaliteit en subsidiariteit.

Had het doel in deze casus ook op een andere wijze bereikt kunnen worden, waarbij de inbreuk op de privacy van de betrokkene minder groot zou zijn geweest?

Wellicht wel. Een oriënterend onderzoek door middel van een onderzoek in openbare online bronnen is in ieder geval heel wat minder ingrijpend in iemands privacy dan een observatie van een hele week 24/7.

Op basis van het subsidiariteitsvereiste moet bij een dergelijk onderzoek eerst goed bekeken worden of het beoogde doel dat voor de verwerking is vastgesteld, ook op een minder ingrijpende manier en/of met minder ingrijpende middelen kan worden bereikt. De gedachte hierachter is dat bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van de betrokkene en eventuele derden, zo min mogelijk geschaad mag worden.

Indien dit digitaal (persoonlijk) onderzoek geen resultaten oplevert en de aanwijzingen over ‘fraude’ nog steeds aanwezig en actueel zijn, kan alsnog worden overgegaan tot fysieke observatie. Bij een rechtszaak kan opdrachtgever dan ook aantonen dat hij, voordat hij besloot om dit ‘zware’ middel in te zetten, andere onderzoeksmogelijkheden heeft geprobeerd.

Digitale-Opsporing-Fysieke-obrservatie-blog

Recente berichten

Doxing wordt aangepakt met nieuwe wetgeving

Doxing is een verontrustende praktijk die de kwetsbaarheid van onze privacy in het digitale tijdperk benadrukt. Gelukkig zijn er stappen ondernomen om doxing te bestrijden en slachtoffers beter te beschermen.

Public cloud en OSINT-onderzoek

Private cloud-oplossingen zoals iRC bieden daarentegen een veiligere en meer controleerbare omgeving voor online onderzoek, met volledige naleving van de AVG en andere privacy- en gegevensbeveiligingsnormen.

De gevaren van het online delen van foto’s en video’s: Bescherm je privacy

Het is verbazingwekkend hoe kinderlijk eenvoudig het voor ervaren OSINT-onderzoekers is om op basis van foto’s en video’s onze locatie te achterhalen. Ze kunnen gebruikmaken van geavanceerde technieken, zoals geotagging, het analyseren van achtergrondinformatie en zelfs visuele herkenning, om nauwkeurige details over ons leven te verzamelen. Wat misschien onschuldig lijkt, kan in de verkeerde handen, leiden tot ernstige consequenties.

Stemklonen versus AI: Verdedig je tegen deze geraffineerde oplichtingstactiek!

Stemklooning is een verontrustende ontwikkeling op het gebied van telefonische oplichting. Het gebruik van AI om iemands stem na te bootsen, stelt criminelen in staat om vertrouwen te winnen en slachtoffers te misleiden. Het is echter mogelijk om jezelf te beschermen tegen deze dreiging door waakzaam te zijn, persoonlijke informatie niet zomaar te verstrekken en verificatiestappen te nemen voordat je gevoelige informatie deelt. Door bewust te zijn van stemklooning en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je jezelf beschermen tegen deze nieuwe vorm van telefonische oplichting.

De groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en Digitale Opsporing

Met de groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en de integratie van AI-technologieën, ziet de toekomst van Digitale Opsporing er veelbelovend uit. Het is een spannende tijd voor de digitale opsporing en Digitale Opsporing blijft zich inzetten om hun klanten te helpen bij het oplossen van digitale misdrijven.

Digitale Opsporing: Hoe AI de digitale recherche verandert

AI is een krachtig hulpmiddel bij digitale opsporing en verandert de manier waarop we onderzoeken uitvoeren. Bij Digitale Opsporing staan we altijd klaar om onze technologie en expertise in te zetten om u te helpen bij uw recherche-uitdagingen. Onze missie is om u de meest nauwkeurige en betrouwbare informatie te bieden en onze investering in AI zorgt ervoor dat we daarin slagen. Kies voor Digitale Opsporing voor een betrouwbare en efficiënte aanpak van uw digitale onderzoeken.