Blog

Een VOG is niet genoeg.

Van werkgevers horen we vaak: “Mijn nieuwe werknemer heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd en heeft dus geen criminele antecedenten. Ik hoef hem/haar dan ook niet verder te laten screenen”.

Dit is echter niet helemaal juist. Dienst Justis* van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft namelijk een VOG af als blijkt dat het gedrag van een (rechts)persoon in het verleden geen belemmering vormt voor de uitoefening van een specifieke taak of functie in het heden.

Indien iemand met justitiële antecedenten (in de volksmond ‘strafblad’) een VOG aanvraagt, wil dat niet zeggen dat deze aanvraag automatisch wordt geweigerd. Dienst Justis kijkt altijd of de antecedenten relevant zijn voor de functie die iemand wil gaan vervullen. De voorhanden informatie over de betreffende antecedenten wordt niet gedeeld, ook niet met u.

In 2018 kregen 186.042 personen met justitiële antecedenten wel gewoon een VOG.

Dit aantal is, als we kijken naar de recente cijfers van Dienst Justis, de laatste jaren flink gestegen.

De kracht van een organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van (de kwaliteit van) het personeel. Dit personeel, de mens, is echter ook de zwakste schakel in een organisatie. De keuze voor goed gekwalificeerd en integer personeel is dan ook van cruciaal belang.

Ik wil niet zeggen dat mensen met een ‘verleden’ niet zouden kunnen functioneren binnen een organisatie. Ook zij verdienen, mijns inziens, waar mogelijk een tweede kans.

Maar als werkgever kun je deze beslissing pas weloverwogen maken als je zoveel mogelijk feiten en (on)waarheden kent. En om die reden is een professionele screening van die nieuwe werknemer (of zakenrelatie) dus van cruciaal belang.

Digitale Opsporing BV heeft aantoonbare ervaring en referenties op het gebied van (pre)employment screenings, integriteitsonderzoeken en digital due diligence onderzoeken en men werkt volgens de eisen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

(Pre) employment screening

Wilfred van Roij,

Directeur Digitale Opsporing BV

 

*De screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt onder andere aan een veiligere samenleving door het screenen van personen en organisaties en het verstrekken van VOG’s.

 

 

Digitale-Opsporing-search-laptop

Recente berichten

Deepfake

In de media gaat het steeds vaker over deepfake: De techniek waarmee beeldmateriaal en stemgeluid van mensen in een digitale representatie kunnen worden gecreëerd en gemanipuleerd.
Waar mensen deze innovatie eerst vol bewondering aanschouwden, maakt deze bewondering steeds vaker plaats voor angst. Steeds meer mensen worden zich bewust van de gevaren van deze techniek. Zeker nu de techniek binnen ieders handbereik ligt, komen ook op juridisch vlak vragen op. Kunnen we ons beschermen tegen deepfake? Is onderzoek noodzakelijk? Kun je iemand aansprakelijk stellen als jouw gezicht gebruikt wordt in een deepfake?

Pipl

Bekende zoekmachines zoals Google, Bing en Yandex doorzoeken uitsluitend het publieke clear web. Naast de open bronnen zijn er op het internet ook veel semi-gesloten bronnen te vinden. Deze bronnen zijn veelal uitsluitend toegankelijk na betaling of registratie. De...

Digitale voetafdruk

Een voorbeeld van een digitale voetafdruk Recent ontvingen we een telefoontje van een onderzoeker (iRC klant) dat ze binnen onze beveiligde omgeving toch traceerbaar zouden zijn. Dat klopt uiteraard niet, d.m.v. VPN wordt uw verbinding versleuteld en uw locatie en...

Log4Shell

We hebben het inmiddels allemaal wel voorbij horen komen: Log4J/Log4Shell, de nieuwe grote ramp van het internet. Maar wat is het nou precies? Is de paniek terecht? En wat kunnen we er zelf tegen doen? Wilt u bij toekomstige incidenten direct op de hoogte worden...

Digitale Trends

Social media De digitale wereld lijkt wel in een stroomversnelling te raken. Verschillende generaties gebruiken social media. De oudere generatie is vooral actief op Facebook, Linkedin, de “hippe” op Instagram en de jongste generatie houdt zich voornamelijk bezig met...