Blog

Een VOG is niet genoeg.

Van werkgevers horen we vaak: “Mijn nieuwe werknemer heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd en heeft dus geen criminele antecedenten. Ik hoef hem/haar dan ook niet verder te laten screenen”.

Dit is echter niet helemaal juist. Dienst Justis* van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft namelijk een VOG af als blijkt dat het gedrag van een (rechts)persoon in het verleden geen belemmering vormt voor de uitoefening van een specifieke taak of functie in het heden.

Indien iemand met justitiële antecedenten (in de volksmond ‘strafblad’) een VOG aanvraagt, wil dat niet zeggen dat deze aanvraag automatisch wordt geweigerd. Dienst Justis kijkt altijd of de antecedenten relevant zijn voor de functie die iemand wil gaan vervullen. De voorhanden informatie over de betreffende antecedenten wordt niet gedeeld, ook niet met u.

In 2018 kregen 186.042 personen met justitiële antecedenten wel gewoon een VOG.

Dit aantal is, als we kijken naar de recente cijfers van Dienst Justis, de laatste jaren flink gestegen.

De kracht van een organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van (de kwaliteit van) het personeel. Dit personeel, de mens, is echter ook de zwakste schakel in een organisatie. De keuze voor goed gekwalificeerd en integer personeel is dan ook van cruciaal belang.

Ik wil niet zeggen dat mensen met een ‘verleden’ niet zouden kunnen functioneren binnen een organisatie. Ook zij verdienen, mijns inziens, waar mogelijk een tweede kans.

Maar als werkgever kun je deze beslissing pas weloverwogen maken als je zoveel mogelijk feiten en (on)waarheden kent. En om die reden is een professionele screening van die nieuwe werknemer (of zakenrelatie) dus van cruciaal belang.

Digitale Opsporing BV heeft aantoonbare ervaring en referenties op het gebied van (pre)employment screenings, integriteitsonderzoeken en digital due diligence onderzoeken en men werkt volgens de eisen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

(Pre) employment screening

Wilfred van Roij,

Directeur Digitale Opsporing BV

 

*De screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt onder andere aan een veiligere samenleving door het screenen van personen en organisaties en het verstrekken van VOG’s.

 

 

Digitale-Opsporing-search-laptop

Recente berichten

Wat is Qhishing en hoe kun je jezelf beschermen?

Qhishing is een samensmelting van “QR-codes” en “phishing”. Het is een bedrieglijke praktijk waarbij criminelen QR-codes gebruiken om mensen naar valse websites te lokken met als doel gevoelige informatie te stelen,

Doxing wordt aangepakt met nieuwe wetgeving

Doxing is een verontrustende praktijk die de kwetsbaarheid van onze privacy in het digitale tijdperk benadrukt. Gelukkig zijn er stappen ondernomen om doxing te bestrijden en slachtoffers beter te beschermen.

Public cloud en OSINT-onderzoek

Private cloud-oplossingen zoals iRC bieden daarentegen een veiligere en meer controleerbare omgeving voor online onderzoek, met volledige naleving van de AVG en andere privacy- en gegevensbeveiligingsnormen.

De gevaren van het online delen van foto’s en video’s: Bescherm je privacy

Het is verbazingwekkend hoe kinderlijk eenvoudig het voor ervaren OSINT-onderzoekers is om op basis van foto’s en video’s onze locatie te achterhalen. Ze kunnen gebruikmaken van geavanceerde technieken, zoals geotagging, het analyseren van achtergrondinformatie en zelfs visuele herkenning, om nauwkeurige details over ons leven te verzamelen. Wat misschien onschuldig lijkt, kan in de verkeerde handen, leiden tot ernstige consequenties.