Vermist

Bij ons meldt zich een ongeruste dochter.
Ze krijgt geen contact met haar vader, die na het overlijden van haar moeder wat in de put zit. Hij is niet thuis en beantwoordt al twee dagen zijn telefoon niet. Haar appjes worden afgeleverd, maar niet beantwoord. De politie wil de vermissing niet direct oppakken, omdat er geen aanwijzingen zijn van een strafbaar feit.
De dochter vindt het gedrag van haar vader echter zo atypisch dat ze direct actie op zijn vermissing wil ondernemen.

Onze onderzoekers nemen de zaak aan en geven het vanwege het karakter een hoge prioriteit.

Door middel van een technische ingreep kunnen ze de locatie van zijn gsm achterhalen.
Aan de hand van dit adres in Amsterdam wordt een open bronnen onderzoek opgestart en wordt duidelijk in welke omgeving de man zich moet bevinden. Opvallend is de aanwezigheid van een bepaald hotel, in de zeer directe omgeving.

De dochter besluit direct naar deze locatie af te reizen en treft haar vader hier, gelukkig in goede gezondheid, aan.

Voor hem is hulp geregeld, hij maakt het intussen goed.

Scroll naar top