Veiligheidsonderzoek

Een veiligheidsonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd naar een persoon voordat de werkgever deze benoemt of aanstelt binnen een vertrouwensfunctie. Veiligheidsonderzoeken worden veel door de AIVD of de MIVD uitgevoerd.

Digitale Opsporing kan deze onderzoeken ook uitvoeren. Er zijn verschillende fases van het onderzoek, dit heeft betrekking op de functie die de werknemer gaat bekleden. Hoe hoger de functie hoe zwaarder het onderzoek.

Onderdeel van het proces kan verder zijn een veldonderzoek, waarbij gesprekken met referenties en de betreffende persoon een beeld moet geven van de stabiliteit van de persoon en mogelijk chantabel gedrag.

De betreffende persoon moet toestemming geven voor het laten uitvoeren van een veiligheidsonderzoek door de externe partij. Indien deze geen toestemming geeft kan er geen veiligheidsonderzoek plaatsvinden.

Het is mogelijk meerdere veiligheidsonderzoeken tegelijk te laten plaats vinden. Hiervoor zijn alle personen vaak gerelateerd aan functies zelf verantwoordelijk voor een veiligheidsonderzoek dat plaats moet gaan vinden.