Blog

Speuren in de online omgeving van uw werknemer, mag dat?

Weet u als werkgever of verantwoordelijk manager wat uw werknemers de hele dag achter het bedrijfsscherm doen? Ik denk dat het antwoord NEE is. Steeds meer bedrijven en organisaties overwegen daarom om het digitale gedrag op de werkvloer te gaan monitoren, maar mag dat wel?

Het klinkt wellicht vreemd, maar tijdens arbeidsuren heeft uw werknemer volgens de Nederlandse wetgeving recht op privacy.

Computers, internet, digitale gegevensdragers en mobiele telefoons worden beschikbaar gesteld aan werknemers, omdat het belangrijk en vaak noodzakelijk is voor het dagelijks werk. Deze middelen zijn eigendom van de werkgever en daarom mag de werkgever regels stellen aan het gebruik van deze middelen. Én mag de werkgever controleren of medewerkers zich aan deze regels houden.

Maar op het gebied van internet- en computergebruik wordt het wat lastiger. Uw werknemer heeft recht op privacy, zelfs bij privégebruik van computer of internet op de werkplek. U als werkgever mag grenzen stellen, maar die grenzen mogen niet neerkomen op een totaalverbod van privégebruik of een bevoegdheid om persoonsgericht te gaan monitoren d.m.v. een protocol.

De wereld om ons heen wordt met de dag digitaler. Veel werknemers zijn de hele dag in de weer met computer en telefoon. Het is daardoor als werkgever niet altijd makkelijk om zicht te houden op de werkzaamheden van een werknemer.

Wat mag je wel en niet als je vermoedt dat jouw werknemer zich niet aan de afspraken houdt? Mag je zijn/haar computer doorzoeken?

In de rechtspraak is aangenomen dat het toegestaan is om de computer van een werknemer te doorzoeken indien er een concreet vermoeden bestaat dat de werknemer de afspraken uit zijn arbeidsovereenkomst schendt.

Maar wat is een concreet vermoeden?

Daarin is de rechtspraak niet duidelijk, het verschilt van geval tot geval. Zo heeft de Rechtbank Amsterdam in het verleden geoordeeld dat het niet altijd nodig is om een concreet vermoeden te hebben voordat de computer doorzocht mag worden. In die zaak werd de werknemer gevraagd zijn laptop achter te laten voor een update, waarna de werkgever de privé e-mailaccounts van de werknemer doorzocht. De combinatie van omstandigheden (de werkgever kon niet anders, mede door sociale omstandigheden) gaven de werkgever voldoende rechtvaardiging om dat te doen. Deze uitspraak stond echter haaks op een eerdere uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, waarbij een werkgever tot betaling van een schadevergoeding werd veroordeeld, omdat het doorzoeken van de privé e-mailberichten onrechtmatig werd geacht. Voorzichtigheid is dus geboden.

Digitale-Opsporing-check-e-mail-w

Recente berichten

Doxing wordt aangepakt met nieuwe wetgeving

Doxing is een verontrustende praktijk die de kwetsbaarheid van onze privacy in het digitale tijdperk benadrukt. Gelukkig zijn er stappen ondernomen om doxing te bestrijden en slachtoffers beter te beschermen.

Public cloud en OSINT-onderzoek

Private cloud-oplossingen zoals iRC bieden daarentegen een veiligere en meer controleerbare omgeving voor online onderzoek, met volledige naleving van de AVG en andere privacy- en gegevensbeveiligingsnormen.

De gevaren van het online delen van foto’s en video’s: Bescherm je privacy

Het is verbazingwekkend hoe kinderlijk eenvoudig het voor ervaren OSINT-onderzoekers is om op basis van foto’s en video’s onze locatie te achterhalen. Ze kunnen gebruikmaken van geavanceerde technieken, zoals geotagging, het analyseren van achtergrondinformatie en zelfs visuele herkenning, om nauwkeurige details over ons leven te verzamelen. Wat misschien onschuldig lijkt, kan in de verkeerde handen, leiden tot ernstige consequenties.

Stemklonen versus AI: Verdedig je tegen deze geraffineerde oplichtingstactiek!

Stemklooning is een verontrustende ontwikkeling op het gebied van telefonische oplichting. Het gebruik van AI om iemands stem na te bootsen, stelt criminelen in staat om vertrouwen te winnen en slachtoffers te misleiden. Het is echter mogelijk om jezelf te beschermen tegen deze dreiging door waakzaam te zijn, persoonlijke informatie niet zomaar te verstrekken en verificatiestappen te nemen voordat je gevoelige informatie deelt. Door bewust te zijn van stemklooning en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je jezelf beschermen tegen deze nieuwe vorm van telefonische oplichting.

De groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en Digitale Opsporing

Met de groeiende populariteit van particuliere recherchebureaus en de integratie van AI-technologieën, ziet de toekomst van Digitale Opsporing er veelbelovend uit. Het is een spannende tijd voor de digitale opsporing en Digitale Opsporing blijft zich inzetten om hun klanten te helpen bij het oplossen van digitale misdrijven.

Digitale Opsporing: Hoe AI de digitale recherche verandert

AI is een krachtig hulpmiddel bij digitale opsporing en verandert de manier waarop we onderzoeken uitvoeren. Bij Digitale Opsporing staan we altijd klaar om onze technologie en expertise in te zetten om u te helpen bij uw recherche-uitdagingen. Onze missie is om u de meest nauwkeurige en betrouwbare informatie te bieden en onze investering in AI zorgt ervoor dat we daarin slagen. Kies voor Digitale Opsporing voor een betrouwbare en efficiënte aanpak van uw digitale onderzoeken.