Schade onderzoek en toedrachtsonderzoek

Wanneer een verzekeraar een schadeclaim ontvangt wordt deze beoordeeld door de experts binnen de verzekeringsmaatschappij. Los van technische zaken, zoals polisvoorwaarden, uitsluitingen, wordt er ook getoetst op fraude. Dit heet het schadeonderzoek.

Digitale Opsporing verricht tactisch en technisch onderzoek naar de oorzaak van schades. Met waarheidsvinding als ons enige doel helpen we onze cliënten. Wij verrichten deze werkzaamheden op een integere wijze voor verzekeringsmaatschappijen, advocaten en bedrijven.

Maatwerk staat bij Digitale Opsporing hoog in het vaandel. Elke schade is immers anders en vraagt dus niet alleen om expertise maar ook om maatwerk. Onze experts nemen de tijd voor elke schade om deze goed af te handelen.

Wanneer er sprake is van fraude zullen alle relevante gegevens worden verzameld en vastgelegd in een rapportage. Middels de redenen van wetenschap wordt het rapport onderbouwd.