Rechercheren

De definitie van rechercheren is het verder zoeken naar de juiste informatie.

Digitale Opsporing beschikt over ruime ervaring op het gebied van politiewerk en zet die verworven vaardigheden en kennis ook graag in voor uw organisatie.

U vermoedt fraude binnen uw bedrijf of denkt bijvoorbeeld dat één van uw werknemers ongeoorloofde nevenactiviteiten heeft ontplooid. Na een oriënterend gesprek kunnen wij u een voorstel presenteren met advies over de verdere aanpak.

Digitale Opsporing gaat op een vertrouwelijke wijze om met uw verzoek en de door u verstrekte informatie. Voor het uitvoeren van particuliere recherche onderzoek is ons een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie, onder nummer POB 1182.