Recherchebureau

Definitie: ‘Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen.’

Zodra werkzaamheden het karakter dragen van het vergaren en analyseren van gegevens worden deze gezien als recherchewerkzaamheden. De onderneming waar de desbetreffende personen deze werkzaamheden verrichten, wordt dan gezien als een recherchebureau.

Een particulier recherchebureau kan worden ingeschakeld voor verschillende werkzaamheden en onderzoeken. Een recherchebureau zal ook vaak preventief c.q pro-actief werken. Er wordt gekeken naar wat de casus is en hoe hier op gerechercheerd moet worden.

Het kan voorkomen dat een recherchebureau niet alle specialismen in huis heeft om een zaak volledig af te ronden. In die gevallen werken verschillende recherchebureaus dan samen om zo een geheel beeld over de zaak te krijgen. De klant staat altijd centraal en Digitale Opsporing zal de klant de beste oplossing bieden die voor die specifieke zaak mogelijk is.