Blog

Public cloud en OSINT-onderzoek

Public cloud en OSINT-onderzoek

In de huidige gedigitaliseerde wereld wordt veilig en verantwoord online onderzoek steeds belangrijker. Naast het gebruik van de juiste technologische hulpmiddelen, is het begrijpen van de wettelijke kaders rond privacy en gegevensbeveiliging essentieel. Dit artikel richt zich op de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van open source intelligence (OSINT) oplossingen die draaien op public clouds. We zullen ook uitleggen waarom een private cloud-oplossing, zoals Internet Rechercheren in de Cloud (iRC), ontwikkeld door Digitale Opsporing BV, een veilige keuze is voor online onderzoek.

Risico’s van public cloud-oplossingen voor OSINT-onderzoek

Public cloud providers zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform (GCP) bieden gedeelde resources aan die voor iedereen toegankelijk zijn. Hoewel deze oplossingen flexibel en kosteneffectief kunnen zijn, brengen ze ook beveiligings- en privacyproblemen met zich mee.

Een belangrijk risico van het gebruik van public cloud-oplossingen voor OSINT-onderzoek is het potentieel voor onbedoelde verspreiding van persoonlijke gegevens. OSINT-tools verzamelen informatie van openbare bronnen op het internet, waar mogelijk persoonsgegevens zoals namen, e-mailadressen of sociale media-accounts te vinden zijn. Wanneer deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een public cloud-omgeving, bestaat het risico dat ze per ongeluk toegankelijk zijn voor andere gebruikers of dat ze niet voldoen aan de vereisten van privacywetten en -normen. Dit kan leiden tot inbreuken op de privacy en mogelijke juridische gevolgen voor organisaties.

Het gebrek aan controle over de infrastructuur in een public cloud-omgeving kan leiden tot een verhoogd risico op gegevenslekken en ongeautoriseerde toegang. Omdat de resources in een public cloud worden gedeeld tussen verschillende gebruikers, kan een kwetsbaarheid of misconfiguratie van één gebruiker leiden tot een beveiligingsincident dat gevolgen heeft voor alle gebruikers. Dit kan resulteren in het verlies of de diefstal van gevoelige gegevens die tijdens OSINT-onderzoek zijn verzameld.

Naleving van wet- en regelgeving

Gebruikers van public cloud-oplossingen zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving van het land waar de cloud-provider is gevestigd. Dit kan problematisch zijn voor organisaties in de EU die moeten voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Het overdragen van persoonlijke gegevens van EU-burgers naar landen buiten de EU, zoals de VS, kan problemen veroorzaken als deze landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EU.

Voordelen van een private cloud-oplossing zoals iRC

In tegenstelling tot public cloud-oplossingen biedt een private cloud-oplossing zoals iRC gebruikers volledige controle over hun gegevens en infrastructuur. iRC maakt gebruik van een private cloud die is gevestigd in Nederland en volledig voldoet aan de AVG. Alle gegevens die tijdens OSINT-onderzoek worden verzameld, worden veilig opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van de EU, waardoor de risico’s van gegevensinbreuken en niet-naleving van de AVG aanzienlijk worden verminderd.

iRC kan worden geïntegreerd met bestaande IT-infrastructuur en -systemen, waardoor organisaties volledige controle houden over hun gegevens en de beveiliging ervan. Dit stelt organisaties in staat om online onderzoek uit te voeren met het vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn en dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Conclusie

Hoewel public cloud-oplossingen flexibel en kosteneffectief kunnen zijn, brengen ze aanzienlijke risico’s met zich mee op het gebied van beveiliging en privacy, met name bij het uitvoeren van OSINT-onderzoek. Private cloud-oplossingen zoals iRC bieden daarentegen een veiligere en meer controleerbare omgeving voor online onderzoek, met volledige naleving van de AVG en andere privacy- en gegevensbeveiligingsnormen. Door te kiezen voor een oplossing zoals iRC, kunnen organisaties hun online onderzoek uitvoeren met het vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn en dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale-opsporing-software-iRC-Kleur

Recente berichten

Wat is Qhishing en hoe kun je jezelf beschermen?

Qhishing is een samensmelting van “QR-codes” en “phishing”. Het is een bedrieglijke praktijk waarbij criminelen QR-codes gebruiken om mensen naar valse websites te lokken met als doel gevoelige informatie te stelen,

Doxing wordt aangepakt met nieuwe wetgeving

Doxing is een verontrustende praktijk die de kwetsbaarheid van onze privacy in het digitale tijdperk benadrukt. Gelukkig zijn er stappen ondernomen om doxing te bestrijden en slachtoffers beter te beschermen.

De gevaren van het online delen van foto’s en video’s: Bescherm je privacy

Het is verbazingwekkend hoe kinderlijk eenvoudig het voor ervaren OSINT-onderzoekers is om op basis van foto’s en video’s onze locatie te achterhalen. Ze kunnen gebruikmaken van geavanceerde technieken, zoals geotagging, het analyseren van achtergrondinformatie en zelfs visuele herkenning, om nauwkeurige details over ons leven te verzamelen. Wat misschien onschuldig lijkt, kan in de verkeerde handen, leiden tot ernstige consequenties.

Stemklonen versus AI: Verdedig je tegen deze geraffineerde oplichtingstactiek!

Stemklooning is een verontrustende ontwikkeling op het gebied van telefonische oplichting. Het gebruik van AI om iemands stem na te bootsen, stelt criminelen in staat om vertrouwen te winnen en slachtoffers te misleiden. Het is echter mogelijk om jezelf te beschermen tegen deze dreiging door waakzaam te zijn, persoonlijke informatie niet zomaar te verstrekken en verificatiestappen te nemen voordat je gevoelige informatie deelt. Door bewust te zijn van stemklooning en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je jezelf beschermen tegen deze nieuwe vorm van telefonische oplichting.