Particulier Rechercheur

Een particulier rechercheur (ook wel particulier onderzoeker genoemd) is iemand die gegevens vergaart en analyseert, veelal ten behoeve van het oplossen of het voorkomen van een misdrijf.

De particulier rechercheur werkt in nauw overleg met de opdrachtgever. Als rechercheur is het belangrijk dat er integer met gegevens omgegaan wordt omgegaan.

Een particulier rechercheur heeft een diploma als particulier onderzoeker afgerond. Men kan dan als gediplomeerd rechercheur in dienst van een erkend recherchebureau aan het werk. Na het behalen van het diploma is de particuliere rechercheur bekwaam om zelfstandig of met andere rechercheurs onderzoeken te verrichtten.

Regels waar een Particulier Rechercheur in Nederland aan moet voldoen worden onder andere gesteld in de Wet en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens.