OSINT voor de advocatuur

Inzet van digitaal rechercheren voor de advocatuur.

Waar kun je digitaal rechercheren inzetten voor de bewijsvoering c.q. waarheidsvinding?
OSINT, Open Source Intelligence is in veel onderzoeken al onmisbaar. Digitale opsporing vormt een belangrijk deel van het werk van een onderzoek in de digitaliserende wereld. Voor de advocatuur zal deze bron ook van belang zijn om een compleet beeld te krijgen van een zaak. Wij bieden de kennis aan welke tools er toepasbaar zijn zodat men efficiënt kan werken en anderzijds hoe een goed onderzoek gedaan kan worden zodat de informatiekwaliteit hoog is.

In wat voor soort onderzoeken kun je OSINT gebruiken?

Onder andere en niet gelimiteerd aan:

-Onderzoek in valsheid in geschrifte
-Falsificatie
-Anonieme mails
-Fraude
-Oplichting
-Dwaling
-Toedrachtssonderzoek
-Faillissementsfraude
-Intellectueel Eigendom
-Verzuimfraude
-Medewerkersonderzoek
-Verhaalonderzoek
-Achtergrondonderzoek
-Antecedentenonderzoek
-Screening


Wilt u meer weten? Kijk dan naar onze opleidingspagina of neem contact met ons op.

Scroll naar top