Opleidingen

Waarom is training van belang?

De internettechnologie is continu in ontwikkeling. Om uw kennis op het gebied van digitaal forensisch onderzoek en cyber security actueel te houden, bieden wij een breed scala aan trainingen en opleidingen aan. Hiermee beperkt u de gevaren die het internet met zich meebrengt en weten u en uw medewerkers de kansen die er liggen optimaal te benutten.

Onze expertise ten aanzien van trainingen

De opleidingen die wij aanbieden worden altijd verzorgd door experts binnen het vakgebied. De experts beschikken over de gewenste didactische vaardigheden en maken gebruik van kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal. Daarnaast hebben we een eigen Digitale Opsporing (DO) Academie, die uitermate geschikt is voor het faciliteren van de verschillende trainingen.

Deskundig, ervaren
en integer

Wij zijn gespecialiseerd in internet onderzoek, cyber security en IT auditing.
Samen met u zorgen we ervoor dat uw organisatie een sterk verminderde kans heeft op imagoschade, boetes door de overheid of hoge herstelkosten als gevolg van cybercriminaliteit of het verkeerd verwerken van privacygevoelige gegevens. Wij toetsen en verbeteren uw informatiebeveiliging en besteden aandacht aan bewustwording.

Welke opleidingen biedt Digitale Opsporing aan?

Digitale opsporing biedt opleidingen op het gebied van digitaal onderzoek en cyber security aan. Dat zijn de volgende:

Onderzoek

Zoeken op Internet

Wij trainen deelnemers in de basistechnieken van het zoeken naar personen en bedrijven op het internet met behulp van openbare bronnen. In onze training houden we rekening met de veiligheid, juridische kaders en de privacywetgeving.

Internet Rechercheren (OSINT)

Open Source Intelligence Training/Internet Rechercheren+

In deze training Internet Rechercheren hebben we extra aandacht voor de digitale forensisch component en uitgebreide casuïstiek. In dit kader worden deelnemers getraind in technieken die ze in staat stellen om, met behulp van openbare bronnen, te zoeken naar personen en bedrijven op het internet.

Herhaling en Update OSINT

Herhalings- en Update Training Internet Rechercheren/OSINT

Tijdens de trainingsdag wordt aandacht besteed aan nieuwe openbare bronnen, recente (technologische) ontwikkelingen, methodieken en trends.

Digitale fraudeherkenning & feitenonderzoek

Deze training is op maat samengesteld voor schadebehandelaars, letselschade-experts en fraude onderzoekers.

Tijdens de trainingsdag wordt aandacht besteed aan de signalering en interpretatie van fraude indicatoren, de inhoud en regelgeving rond feitenonderzoeken en de (juridische) afronding van onderzoeken.

WWFT

In deze training geven we accountants inzicht in de mogelijkheden om zonder vorderingen te rechercheren naar financiële bestedingen c.q. vermogen met behulp van het internet. Vervolgens is het doel om deze informatie verder te verwerken tot tactische informatie die te gebruiken is in onderzoek.

Identiteitsfraude en documentherkenning

We trainen deelnemers in het herkennen van de identiteitskenmerken. Hiermee zijn zij in staat vervalsingen te herkennen.

Cyber Security

Digital Security Awareness

In deze interactieve workshop trainen we uw medewerkers om de risico’s die het internet met zich meebrengt, te beperken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden voeren deelnemers handelingen op de computer uit die ze bewust maken van de gevaren van het internet. Daarnaast laten we de mogelijkheden zien die het internet biedt.

Internet Awareness

In deze training, die volledig naar uw wensen wordt samengesteld, maken wij uw personeel cyber-proof. In de vorm van e-learning maken wij uw organisatie bewust van de gevaren die het internet met zich meebrengt. Op deze manier beperkt u een aantal risico’s en gevaren. De training kan ook worden gecombineerd met een face-to-face trainingsvariant.

Interactieve sessie Cybercrime

In onze 45 minuten durende interactieve sessie cybercrime komen een aantal onderwerpen aan bod die u en uw medewerkers bewust maken van de gevaren en mogelijkheden van het internet.