Onderzoek

Incasso onderzoek

Incasso onderzoek

Een unieke combinatie van recherche en incassowerk met gebruikmaking van alle wettelijke geoorloofde opsporings methodes. Digitale Opsporing kenmerkt zich als een integere, betrouwbare en persoonlijke recherchebureau wat door optimaal gebruik te maken van hedendaagse (digitale) technieken verrassende resultaten weet te boeken.

Door deze technieken zijn wij specialist op het gebeid van oninbare vorderingen die zijn ontstaan om dat de persoon in kwestie is vertrokken en er geen nieuwe NAW gegevens bekend zijn. Deze personen “zonder vaste woon- of verblijfplaats” zijn met diverse (digitale) recherche middelen toch weer te traceren.

Door optimaal gebruik te maken van onderzoek in openbare bronnen en social media, en dit te combineren met Social Analytics software is het mogelijk om in betrekkelijk korte tijd de (digitale) leef omgeving van een subject en zijn omgeving in kaart te brengen.

Incasso verbetering

“Verhogen van de ratio”
bij gemeenten en incassobureaus

Op het gebied van de rechtmatigheid (lees gemeenten WWB) hebben wij kennis en kunde om vanaf de aanvraag tot beëindiging uw organisatie te ondersteunen. Wij kunnen dit vorm geven door, in opdracht, zelfstandig onderzoek te verrichten. Het is ook mogelijk om uw medewerkers middels: “learning on the job” daarin te scholen en te begeleiden.

Wij hebben een concept ontwikkeld en uitgewerkt dat leidt tot het, structureel, verhogen van de incasso resultaten, juist op het gebied van oninbaar geachte vorderingen. Wij willen niet uw debiteurenadministratie overnemen en /of beheren, maar uw debiteurenbeheer een kwaliteitsinput geven. Hierdoor zijn uw eigen medewerkers in staat, binnen de wettelijke kaders, met effectieve gebruikmaking van de mogelijkheden en middelen, op een zuivere/integere wijze een maximaal resultaat te behalen.

Wij nemen niets over, maar leiden de mensen juist op: de huidige medewerkers die dit werk nu ook doen. Wij leren hen anders te gaan werken en hierdoor meer resultaat te boeken.

Binnen relatief korte tijd (en dus met weinig kosten) is deze werkwijze te implementeren bij ieder incassobureau, ook binnen de overheid. Het behelst feitelijk het structureel verhogen van de resultaten door het maximaal benutten van de eigen mogelijkheden.