Onderzoek

Fraude onderzoek

Op het gebied van fraudeonderzoek hebben wij ruime ervaring in:

  • Verduistering
  • Falsificaties
  • Financiële fraude
  • Internet fraude
  • Bedrijfsfraude
  • Valsheid in geschrifte
  • Verzekeringsfraude
  • Verzuimfraude
  • Intern onderzoek naar bedrijfsfraude

Buiten het oplossen van een actueel fraude probleem kunnen wij u ook van dienst zijn in preventieve maatregelen en oplossingen om fraude tegen te gaan. Door middel van het houden van een audit binnen uw onderneming brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen zo gericht advies uitbrengen over eventuele preventieve maatregelen.