Onderzoek

Digital Due Diligence onderzoek

Staat u op het punt zaken te doen met een voor u onbekend bedrijf of wilt u input voor onderhandelingsgesprekken? Dan is een ‘Digital Due Diligence Onderzoek’ wat u zoekt en geen overbodige luxe!

De buitenkant van een organisatie zegt niets over de échte gezondheid, de economische gezondheid, van een bedrijf. Door alleen op het uiterlijk van de organisatie, de curricula vitae van directieleden of ‘het woord’ van bestuursleden af te gaan, zonder diepgaand feitenonderzoek te doen, kan uw organisatie schade oplopen en zelfs het bestaansrecht in gevaar komen.

Het Digital Due Diligence Onderzoek van Com-Connect Digitale Opsporing BV zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de échte gezondheid van een organisatie. In het onderzoek worden zaken onderzocht en belicht die niet direct aan de oppervlakte zichtbaar zijn, waaronder:

  • Kredietwaardigheid
  • Bedrijfsstructuur
  • Screening van bestuursleden
  • Bedrijfsverleden
  • Imago
  • Profilering op internet
  • Eigendommen
  • Etc.

Het uitvoeren van een grondig Digital Due Diligence Onderzoek is essentieel als u op het punt staat een belangrijke investeringsbeslissing te nemen en levert belangrijke informatie op, die als basis kan dienen bij onderhandelingsgesprekken. De uitkomst van dit onderzoek voorkomt bovendien verrassingen achteraf.

Met een Digital Due Diligence rapportage op zak, bent u op de hoogte van alle sterke en minder sterke punten van de organisatie en zijn bestuur. Op basis van deze complete en betrouwbare rapportage kunt u pas een weloverwogen besluit nemen over uw toekomst met deze ondernemer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde onderzoekers in dienst van ons gecertificeerd recherchebureau Com-Connect Digitale Opsporing BV, waardoor maximale betrouwbaarheid gegarandeerd is. Digitale Opsporing is een door het Ministerie van Justitie erkend particulier recherchebureau werkzaam onder POB nummer 1182 en gelegitimeerd door de Politie Limburg. Wij werken volgens de kaders van de Nederlandse wet en de algemeen geldende privacy gedragscodes. Digitale Opsporing staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.