Observatie van personen en objecten
Soms kan men alleen achter de waarheid komen door middel van het volgen van personen of objecten. Men noemt dit observaties.

Observaties kunnen het beste uitgelegd worden als het systematisch en onopvallend gadeslaan van personen, objecten of situaties met de bedoeling om gedragingen, al dan niet in strijd met interne regelgeving van uw onderneming, of betrekking hebbend op strafbare feiten, op te sporen dan wel te voorkomen.

Observaties onderscheiden zich in:

  • Statische observaties
  • Dynamische observaties
  • Preventieve observaties

Statische observatie
Bij een statische observatie worden vaak verborgen camera´s geplaatst. Statische observatie gebeurt vaak vanuit één of meerdere vaste objecten, van waaruit een subject bestaande uit een of meerdere personen of een object bekeken wordt.

 

Dynamische observatie
Bij een dynamische observatie wordt het object bestaande uit een persoon of een artikel gevolgd, te voet of per vervoermiddel, zoals auto of motor.

 

Preventieve observatie
Bij een preventieve observatie wordt de persoon of het object geobserveerd vóór vertrek bijvoorbeeld naar het werk of bij een object vóór vertrek naar de klant. Hierdoor kunnen verdachte personen of gebeurtenissen vroegtijdig worden waargenomen.

Digitale opsporing werkt bij observatie onderzoeken nauw samen met een bureau waarvan de medewerkers hun sporen hebben verdiend in observatieteams van diverse overheidsdiensten, zoals de Politie, FIOD, Dienst Nationale Recherche en de Koninklijke Marechaussee.