ISO/IEC 27001:2017

ISO/IEC 27001:2017

Het door Digitale Opsporing B.V. gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging en de toepassing daarvan voldoen aan ISO/IEC 27001:2017.

De scope van de ISO 27001 certificering is het leveren en ontwikkelen van een IT platform inclusief een applicatie en trainingen om digitaal te rechercheren en organisaties digitaal te beschermen.

ISO IEC 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging bestaat uit drie elementen, namelijk het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.

Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

Scroll naar top