Blog

Internet Rechercheren heet nu OSINT

Bestrijden

internet Rechercheren in de Cloud (iRC)

Vroeger ging een opsporingsambtenaar of een particulier rechercheur in de modder op zoek naar voetafdrukken en andere sporen van een misdrijf. Digitaal rechercheren lijkt hier veel op, alleen zijn de sporen die we nu zoeken steeds meer van digitale aard. In 95% van alle fraudezaken zit tegenwoordig een digitale component. Rechercheren op internet is dan ook meer dan een naam of gegeven door Google halen, het is een echt vak geworden.

Toen ik in1999 als rechercheur van de politie, als een van de eerste twaalf in Nederland, mocht deelnemen aan de opleiding Internet aan de rechercheschool in Zutphen, gebruikten wij de benaming Internet Rechercheren voor deze vorm van ‘nieuw’ politie onderzoek.

Vandaag de dag benoemen we dit vakgebied als Open Source Intelligence, maar wat is Open Source Intelligence nou precies?

Open Source Intelligence

Open Source Intelligence, vaak afgekort als OSINT, is het legaal verzamelen van data en informatie uit open en publiek beschikbare bronnen. Deze gegevens worden verzameld, geanalyseerd en op een begrijpbare manier gerapporteerd of gepubliceerd.

De onderstaande gegevens en informatie worden als Open Source beschouwd:

 • Open of semi-gesloten databases;
 • Overheidsrapporten, documenten en websites;
 • Het internet;
 • Massamedia (zoals kranten, tv, radio, tijdschriften en websites);
 • Sociale netwerken en sociale mediasites;
 • Kaarten en commerciële afbeeldingen;
 • Afbeeldingen, foto’s en video’s;
 • Het Dark Web.

OSINT-technieken

Hoewel er veel OSINT-technieken en -mechanismen zijn, zullen ze niet allemaal werken voor je doel. Eerst moet je jezelf een paar vragen stellen, zoals:

 • Waar ben ik naar op zoek?
 • Wat is mijn voornaamste onderzoeksdoel?
 • Wat of wie is mijn doel van onderzoek?
 • Hoe ga ik mijn onderzoek uitvoeren?

Probeer het antwoord op deze vragen te vinden en je hebt de eerste stap in jouw OSINT-onderzoek.

Veel OSINT-technieken die worden gebruikt door overheid en militaire instanties, kunnen vaak ook worden toegepast in jouw eigen onderzoek. Sommigen kunnen (dit keer) werken en wat opleveren, anderen keren niet. Dat hoort bij OSINT-onderzoek. Blijven proberen, blijven combineren en vooral ook blijven doen. Probeer routine te krijgen en te behouden in het verrichten van OSINT onderzoek.

Meer informatie over onze opleidingen vindt u hier.

Succes!

Digitale-Opsporing-OSINT-blog

Recente berichten

Wat is Qhishing en hoe kun je jezelf beschermen?

Qhishing is een samensmelting van “QR-codes” en “phishing”. Het is een bedrieglijke praktijk waarbij criminelen QR-codes gebruiken om mensen naar valse websites te lokken met als doel gevoelige informatie te stelen,

Doxing wordt aangepakt met nieuwe wetgeving

Doxing is een verontrustende praktijk die de kwetsbaarheid van onze privacy in het digitale tijdperk benadrukt. Gelukkig zijn er stappen ondernomen om doxing te bestrijden en slachtoffers beter te beschermen.

Public cloud en OSINT-onderzoek

Private cloud-oplossingen zoals iRC bieden daarentegen een veiligere en meer controleerbare omgeving voor online onderzoek, met volledige naleving van de AVG en andere privacy- en gegevensbeveiligingsnormen.

De gevaren van het online delen van foto’s en video’s: Bescherm je privacy

Het is verbazingwekkend hoe kinderlijk eenvoudig het voor ervaren OSINT-onderzoekers is om op basis van foto’s en video’s onze locatie te achterhalen. Ze kunnen gebruikmaken van geavanceerde technieken, zoals geotagging, het analyseren van achtergrondinformatie en zelfs visuele herkenning, om nauwkeurige details over ons leven te verzamelen. Wat misschien onschuldig lijkt, kan in de verkeerde handen, leiden tot ernstige consequenties.