Fraude onderzoek

Fraude is een van de meest voorkomende onderzoeken die voorkomen. Er zijn vele vormen van fraude. Fraude is elke bewuste handeling gericht op de benadeling van een derde.

Ondernemingen krijgen steeds meer te maken met diefstal van geld en goederen of andere vormen van fraude. Een professioneel uitgevoerd fraude onderzoek kan uitwijzen wie hiervoor verantwoordelijk is en kan verdere schade aan uw bedrijf voorkomen.

Digitale Opsporing is gespecialiseerd in het uitvoeren van fraude onderzoek en andere recherchediensten voor bedrijven en instellingen in diverse branches.

Bij het uitvoeren van fraude onderzoek hebben wij een breed scala aan professionele hulpmiddelen en onderzoeksmethoden tot onze beschikking zoals:

  • sporenonderzoek
  • statische en dynamische observatie
  • het houden van interviews met betrokkenen
  • plaatsen audio- of videoapparatuur
  • forensisch (digitaal) onderzoek
  • uitlezen van mobiele telefoons

 

Voorkom fraude
Wij kunnen u ook adviseren op het gebied van fraudepreventie en verzorgen trainingen om uw personeel signalen van fraude te leren herkennen. Dit gebeurd met maatwerk voor uw bedrijf of organisatie.