Financieel rechercheur, financieel rechercheren, financiële recherche

Ruim 80% van de gepleegde misdrijven in Nederland, heeft een financiële oorsprong. Dit wil zeggen dat het misdrijf wordt gepleegd met de intentie om er een financieel voordeel mee te behalen. Of het nu gaat om een beroving, het stelen van auto’s en fietsen, het handelen in drugs, inbraak, prostitutie, al deze en nog vele andere delicten- worden gepleegd om er geld aan te verdienen.

Een financieel rechercheur kan verschillende zaken oplossen, zowel particulier als bedrijfsmatig. Indien er geldstromingen zijn die niet vertrouwd worden kunnen deze door de financiële rechercheur onderzocht worden. De financiële rechercheur kan onderzoeken waar en hoe de financiële stromingen lopen en wie waar verantwoording voor draagt.

Indien er in privé sferen bepaalde betalingen openstaan die niet voldaan zijn of worden kan een financieel rechercheur uw bedrijf of organisatie ondersteunen. Door de verschillende mogelijkheden van onderzoek kunnen er nieuwe feiten aan het licht gebracht worden.

Zowel bedrijfsmatig als particulier kan Digitale Opsporing bemiddelen met het financieel rechercheren. Wij hebben als bureau de expertise in huis om een proces van in zijn geheel door te lichten en hier mogelijk frauduleuze zaken in te ontdekken en juridisch op de juiste wijze vast te leggen.

 

Financieel-economische criminaliteit

Know your client. Het is een veelgehoorde term in de financiële sector en dat is niet zomaar. Want zo vanzelfsprekend als het klinkt, zo alert en kritisch moet u zijn en blijven op het cliënten onderzoek Wft om reputatieschade te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken.

In het kader van de Wwft wetgeving kunnen wij u ondersteunen in een internetonderzoek wat ondersteunend kan dienen bij het beoordelen van de integriteit van uw zakelijke en particuliere klanten.

Financiering van terrorisme en witwassen zijn voorbeelden van specifieke reputatierisico’s die middels een professioneel (semi) open bronnen onderzoek wellicht inzichtelijk kunnen worden gemaakt.