Een foto en zijn verhaal

Een verzekerde meldt een schade bij zijn verzekering.

De claim trekt de aandacht van de schadebehandelaar aangezien de autoverzekering net 3 dagen geleden is overgesloten.

Als bewijs krijgt de schade-expert diverse foto’s van de schade aangeleverd waarop duidelijk zichtbaar is dat het voertuig langs de weg is beland. De schade staat vast, maar vanwege het hoge schadebedrag en het tijdstip van het ongeval wordt de foto doorgestuurd naar Digitale Opsporing.

Na overleg met de schadebehandelaar wordt er gekozen voor een combinatie onderzoek: foto onderzoek, foto optimalisatie en een open bronnen onderzoek.

Gedurende het foto onderzoek worden discrepanties in de metadata aangetroffen, de conclusie is dat de datum van de foto zeer waarschijnlijk gemanipuleerd is.

Dankzij de laatste ontwikkelingen op het gebied van foto optimalisatie is het mogelijk om de foto verder uit te vergroten. Hierdoor worden details in de foto zichtbaar die achteraf bij het open bronnen onderzoek essentieel blijken.

Uit open bronnen onderzoek blijkt het gebied waar de auto van de weg is geraakt populair te zijn bij wandelaars. Op social media staan duizenden foto’s, genomen in dit gebied. Door de foto’s uit het gebied op een tijdslijn te plaatsen wordt een gedetailleerd beeld gevormd van het gebied over een periode van 2 weken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid sneeuw in het gebied niet overeenkomt met het geclaimde moment van het ongeluk. Als belangrijkste bevinding komt naar voren dat een boom die een week voor het ongeluk door sneeuwval is bezweken, op de uitvergroting nog overeind staat.

Op basis van het combinatieonderzoek kan het ongeluk ruwweg 2 weken voor de gemelde schadedatum geplaatst worden, voor ingangsdatum van de polis.

Scroll naar top