Cases

Een foto en zijn verhaal

Een verzekerde meldt een schade bij zijn verzekering.

De claim trekt de aandacht van de schadebehandelaar aangezien de autoverzekering net 3 dagen geleden is overgesloten.

Als bewijs krijgt de schade-expert diverse foto’s van de schade aangeleverd waarop duidelijk zichtbaar is dat het voertuig langs de weg is beland. De schade staat vast, maar vanwege het hoge schadebedrag en het tijdstip van het ongeval wordt de foto doorgestuurd naar Digitale Opsporing.

Na overleg met de schadebehandelaar wordt er gekozen voor een combinatie onderzoek: foto onderzoek, foto optimalisatie en een open bronnen onderzoek.

Gedurende het foto onderzoek worden discrepanties in de metadata aangetroffen, de conclusie is dat de datum van de foto zeer waarschijnlijk gemanipuleerd is.

Dankzij de laatste ontwikkelingen op het gebied van foto optimalisatie is het mogelijk om de foto verder uit te vergroten. Hierdoor worden details in de foto zichtbaar die achteraf bij het open bronnen onderzoek essentieel blijken.

Uit open bronnen onderzoek blijkt het gebied waar de auto van de weg is geraakt populair te zijn bij wandelaars. Op social media staan duizenden foto’s, genomen in dit gebied. Door de foto’s uit het gebied op een tijdslijn te plaatsen wordt een gedetailleerd beeld gevormd van het gebied over een periode van 2 weken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid sneeuw in het gebied niet overeenkomt met het geclaimde moment van het ongeluk. Als belangrijkste bevinding komt naar voren dat een boom die een week voor het ongeluk door sneeuwval is bezweken, op de uitvergroting nog overeind staat.

Op basis van het combinatieonderzoek kan het ongeluk ruwweg 2 weken voor de gemelde schadedatum geplaatst worden, voor ingangsdatum van de polis.

Recente cases

Bedreiging van een medewerker

Een vooraanstaand bedrijf in de zorgsector benaderde ons vanwege herhaaldelijke bedreigingen die een van hun medewerkers ontving via sociale media. Deze bedreigingen waren alarmerend en hadden een ernstige impact op de mentale welzijn en veiligheidsgevoel van de medewerker. Het bedrijf hecht veel waarde aan de veiligheid van hun personeel en wilde dringende maatregelen nemen om de getroffen medewerker te beschermen.

Digitaal onderzoek

Bij ons meldde zich Firma ABC. Directeur van de firma had via facebook bedreigingen ontvangen vanuit het facebookprofiel van medewerkster Annet B.

Verhaalsonderzoek

Opdrachtgever heeft een civiele vordering en zoekt vermogensbestanddelen waar beslag op kan worden gelegd. Opdracht wordt verstrekt aan de onderzoekers van Digitale Opsporing BV. Ter beschikking gestelde informatie:Naam subject.Subject verblijft vermoedelijk ‘ergens’...

Aansprakelijkheid

Opdrachtgever treedt op als verzekeraar van een chirurg. Chirurg wordt aansprakelijk gesteld door een patiënt, die claimt door een fout tijdens een operatie een handblessure te hebben opgelopen. Door deze handblessure is het beroep van verzekerde, professioneel...

Woonadres onbekend

  I.v.m. een aansprakelijkheidsclaim is opdrachtgever op zoek naar een persoon, die van de radar is verdwenen. In opdracht starten onze onderzoekers een open bronnen onderzoek naar de verblijfplaats van deze persoon, bekend zijn naam en geboortedatum van de...

Catfish

Onze opdrachtgever heeft sinds enkele maanden een internetrelatie met een Amerikaanse dame, met Ghanese roots. Omdat betalingsverkeer tussen Amerika en Ghana niet altijd soepel verloopt vraagt zij opdrachtgever om als tussenstation te dienen bij een geldtransfer naar...

Uit het archief: “Gewiste recorder”

Na een inbraak in een winkel, waarbij voor een aanzienlijk geldbedrag aan goederen is gestolen, wordt door de schade expert gevraagd naar de beelden van het camerasysteem. De eigenaar geeft aan dat er geen beelden zijn, omdat het systeem al geruime tijd stuk was. De...

Kopje koffie?

Toen enkele maanden geleden de koffiemachine bij een van onze opdrachtgevers stuk ging, werd bij vervanging voor een luxe machine uit het buitenland gekozen. Deze luxe machine kon, naast diverse verse koffiespecialiteiten van koffiebonen, ook andere warme dranken...

Vermist

Bij ons meldt zich een ongeruste dochter.Ze krijgt geen contact met haar vader, die na het overlijden van haar moeder wat in de put zit. Hij is niet thuis en beantwoordt al twee dagen zijn telefoon niet. Haar appjes worden afgeleverd, maar niet beantwoord. De politie...

Arbeidsongeschiktheid

Bij ons meldt zich arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Y. Verzekerde Magda T. is sinds enkele jaren 100% arbeidsongeschikt. Vanwege klachten aan rug en nek kan zij haar beroep, als zelfstandig psychologe met eigen praktijk, niet meer uitvoeren. Opdrachtgever heeft...