Bestrijden

Zorgfraude

Er is sprake van zorgfraude indien er opzettelijk en doelbewust, tegen de regels in, gebruik wordt gemaakt van zorggeld voor eigen of andermans voordeel.

Nadat de thuis- en jeugdzorg in 2015 naar de gemeenten werd overgeheveld en voortaan lokaal (en via de vrije markt) moest worden georganiseerd, hebben talloze zorgbedrijven zich op deze nieuwe markt gestort.

Toezicht op deze zorgbedrijven ontbreekt vrijwel geheel. Slechts weinig bedrijven zijn verplicht om jaarverslagen in te leveren, bijna iedereen kan een zorgbedrijf oprichten en gemeenten en zorgverzekeraars kunnen amper nagaan of de ingediende declaraties gerechtvaardigd zijn.

Sommige zorgbedrijven maken sinds 2015 miljoenenwinsten. Ondertussen wordt de lokale zorg steeds duurder en weten gemeenten niet meer goed hoe zij die moeten bekostigen. (1)

Digitale Opsporing kan voor u een internetonderzoek uitvoeren en digitaal bewijs verzamelen dat misbruik van uitkeringen en/of zorggeld kan aantonen. Voor dit onderzoek dienen er aantoonbare indicaties van misbruik of fraude te zijn en zal er een belangenafweging gemaakt worden of het internetonderzoek proportioneel is.

Wij gebruiken verschillende methoden en diverse gegevens uit externe databases om de waarheid te achterhalen en zo zorgfraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons te allen tijden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

(1) Bron FTM

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in Zorgfraude

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek