Bestrijden

Internet onderzoek

Het internet is de grootste informatiebron in onze maatschappij. 95% Van alle fraudezaken heeft tegenwoordig een digitale component. Digitale Opsporing is gespecialiseerd in het efficiënt gebruik maken van al deze beschikbare (openbare) bronnen en social media, waardoor verborgen informatie en digitale sporen teruggevonden kunnen worden. Digitale Opsporing voert internet onderzoek geheel volgens de geldende privacy regels uit.

Het uitvoeren van een efficiënt onderzoek in Open Bronnen is een expertise. Het combineren en analyseren van alle aangetroffen sporen uit deze openbare bronnen en verbanden leggen met andere relevante sporen is een vak.

Indien nodig raadpleegt Digitale Opsporing tevens enkele (deels) gesloten bronnen om de benodigde informatie te achterhalen. Voorbeelden hiervan zijn Kamer van Koophandel, Kadaster, Cyclomedia, Experian, Creditcheck en beschikbare zwarte lijsten.

Tevens ondersteunt Digitale Opsporing organisaties of individuen middels een IP-adres vordering. In dat geval wordt civielrechtelijk het IP-adres bij een provider of social media kanaal afgedwongen, indien er mogelijk sprake is van smaad, laster, dreigmails, afpersing of een vorm van fraude.

 

Verhaalsonderzoek

Middels een verhaalsonderzoek doet Digitale Opsporing onderzoek naar de verhaalspositie van een debiteur. Hierbij worden de bezittingen en financiële middelen van de debiteur aan het licht gebracht. Dit is bijvoorbeeld van belang bij een civiele beslaglegging.

In dit onderzoek wordt niet alleen naar de bankrekening van de debiteur gekeken, maar ook naar overige bezittingen. Onroerend goed (in het buitenland), auto’s, aandelen, inventaris van waarde, etc.

Afhankelijk van het bewijs uit het verhaalsonderzoek, geeft Digitale Opsporing advies over de vervolgstappen, zoals beslaglegging, het starten van een gerechtelijke incasso, het faillisement aanvragen of het afzien van verdere maatregelen.

 

Verzekeringsfraude

Digitale Opsporing onderzoekt met regelmaat claims waarin er een vermoeden van misbruik bestaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan autoverzekeringen en schadeverzekeringen, waarbij de schade wellicht niet zo groot is als de claimer doet denken. Het doel van dit onderzoek is om de echtheid van deze claims te achterhalen en fraude zo te bestrijden.

Andere verschijningsvormen van verzekeringsfraude zijn het niet nakomen van de mededelingsplicht, ensceneren en fingeren. Ook bij deze vormen van verzekeringsfraude kunnen de onderzoekers van Digitale Opsporing van toegevoegde waarde zijn in het onderzoek naar de ingediende claims.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in Internet Onderzoek

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek