Voorkomen

Hulp bij aangifte

‘Ik heb aangifte gedaan, maar de politie onderneemt geen actie’.

Politieambtenaren zijn wettelijk verplicht aangiften van strafbare feiten op te nemen. Het is uiteindelijk de Officier van Justitie die beslist wat er met de aangifte gebeurt. Tegen zijn oordeel staat beroep open middels een artikel 12 (Wetboek van Strafvordering) procedure.

Ook als er voldoende opsporingsindicatoren zijn, wordt er niet altijd een onderzoek ingesteld.

Digitale Opsporing brengt deze opsporingsindicatoren duidelijk in kaart en heeft ruime ervaring in het opstarten van een artikel 12 procedure. Deze klacht wordt aan de Advocaat-Generaal van het Gerechtshof gezonden, met het verzoek om Politie of Openbaar Ministerie opdracht te geven alsnog een onderzoek in te stellen.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in Hulp bij aangifte

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek