Bestrijden

Financiële fraude
Met toenemende mate worden individuen, organisaties en overheidsinstanties benadeeld door financiële fraude. Voorbeelden van financiële fraude zijn onder andere oplichting, vastgoedfraude, faillissementsfraude en fraude met zorggelden.

Digitale Opsporing ondersteunt benadeelde partijen bij het onderzoeken van de digitale exponent in het geval van dit soort fraude. Door onderzoek in open en (deels) gesloten internetbronnen, documenten en verschillende vormen gegevensdragers zorgt Digitale Opsporing voor de bewijslast om financiële fraude aan te tonen.

Een aangestelde curator in een faillissement heeft meestal geen geld, kennis of tijd om procedures te doorlopen De curator kiest er meestal ook voor om nog aanwezige middelen aan te wenden ten bate van de schuldeisers. Digitale opsporing beschikt over gecertificeerde financiële rechercheurs die na een grondig onderzoek u als benadeelde wellicht bewijs kunnen verschaffen over faillissementsfraude of andere misstanden.

Met een duidelijke rapportage bestaan er dan toch nog middelen om uw schade te verhalen middels een civiel proces of door bemiddeling.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in Financiële fraude

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek