Bestrijden

Bewijsbeslag

Indien er bij een (zakelijk) geschil aanwijzingen zijn dat het (digitaal) bewijs hiervoor zich bij de tegenpartij bevindt, bestaat er binnen het civiele recht de mogelijkheid om dat bewijs veilig te stellen.

Dit is mogelijk door:

 • Het bewijs bij de tegenpartij, ter plaatse, te laten zoeken door deskundigen van Digitale Opsporing;
 • Het bewijs door de deurwaarder in beslag te laten nemen;
 • Het bewijs door een gerechtelijk bewaarder veilig te laten stellen.

Dit conservatoir bewijsbeslag is nog een relatief onbekend rechtsmiddel binnen het civiele recht en kan o.a. worden ingezet bij geschillen rond intellectuele eigendomsrechten (1019 Rv). Echter, ook bij andere geschillen (zelfs strafrechtelijk) kan deze procedure worden aangewend (843a Rv).

Digitale Opsporing kan voor u de volgende onderdelen van het bewijsbeslag uitvoeren:

 • Onderzoek naar de beslaglocatie, eventueel ook in de cloud;
 • Het opstellen van een stappenplan/draaiboek;
 • Verlenen van hulp bij de voorbereiding en toetsing van het verzoekschrift;
 • De uitvoering van het daadwerkelijk beslag met de gerechtsdeurwaarder;
 • Het zoeken naar bewijs en de forensische vastlegging hiervan;
 • Forensisch onderzoek op het beslag, na toestemming van de rechtbank of de beslagene.
 • Kopiëren en retourneren van de originele gegevens(dragers) naar eigenaar.
 • Beveiligde opslag van de rechterlijke kopieën.

De Cloud

De tijd van het zoeken naar relevante data op fysieke beslaglocaties (lokale servers) of digitale gegevensdragers is vaak verleden tijd. De digitale omgeving wordt steeds complexer. We hebben thans te maken met geavanceerde externe ICT diensten en met Cloud computing.

Indien de beslaglocatie in de cloud staat, zal Digitale Opsporing met u bespreken wat er mogelijk is qua data-extractie. Bij geschikte extractie is verdere opslag mogelijk in een eigen, beveiligde digitale omgeving van Digitale Opsporing.

ISO 27001

Digitale Opsporing is als particulier recherchebureau met een ISO 27001 certificering redelijk uniek in Nederland: deze certificering geeft u de benodigde waarborging hoe met de kostbare data in het bewijsbeslag wordt omgegaan.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in Bewijsbeslag

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek