Verhaalsonderzoek

Middels een verhaalsonderzoek doet Digitale Opsporing onderzoek naar de verhaalspositie van een debiteur. Hierbij worden de bezittingen en financiële middelen van de debiteur aan het licht gebracht. Dit is bijvoorbeeld van belang bij een civiele beslaglegging.

In dit onderzoek wordt niet alleen naar de bankrekening van de debiteur gekeken, maar ook naar overige bezittingen. Onroerend goed (in het buitenland), auto’s, aandelen, inventaris van waarde, etc.

Afhankelijk van het bewijs uit het verhaalsonderzoek, geeft Digitale Opsporing advies over de vervolgstappen, zoals beslaglegging, het starten van een gerechtelijke incasso, het faillisement aanvragen of het afzien van verdere maatregelen.

Interesse? Neem direct contact met ons op.

of bel: 085 – 489 12 50