Voorkomen

Adverse media

Adverse media, ook wel negatieve nieuwsscreening genoemd, is het monitoren van openbare en externe gegevensbronnen op negatief nieuws of uitlatingen aangaande een persoon (UBO) of bedrijf. Het kan een belangrijk onderdeel uitmaken van Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) en Customer Due Diligence (CDD) processen voor financiële instellingen.

De belangrijkste componenten voor adverse media zijn:

  • Identificeren wie moet worden gescreend en hoe vaak;
  • Screening en detectie (handmatig of via geautomatiseerde tools);
  • Online klantenonderzoek;
  • Resultaten evalueren;
  • Beslissen over acties n.a.v. geïdentificeerde matches.

De UBO definiëren

Op 6 april 2018 is het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd. In dit conceptbesluit wordt onder meer een nadere invulling gegeven aan het begrip UBO (Ultimate Beneficial Owner). Alhoewel het conceptbesluit specifiek ziet op een nadere invulling voor de Wwft, is het tevens relevant voor het nog in te voeren zogenoemde UBO-register.

Onze particulier rechercheurs definiëren een UBO handmatig, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze jarenlange ervaring als particulier recherchebureau en de ons ter beschikking staande (betaalde) databases, eigen ontworpen onderzoektools, alsmede het ‘dark web’.

Bij Adverse media wordt iRC als tool ingezet. Snel, efficiënt, anoniem en AVG proof.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in Adverse Media

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek