Digitaal Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat bij 90% van alle (particuliere) rechercheonderzoeken een digitale component aanwezig is. Bij Digitale Opsporing wordt bij het recherchewerk gebruik gemaakt van de nieuwste digitale technieken. Het team van onderzoekers bestaat uit gecertificeerde forensische professionals en (digitale) rechercheurs o.a. afkomstig van Politie Nederland. Door de ruime recherche ervaring en de diversiteit aan specialismen zijn wij in staat om (politie)dossiers van strafzaken en civiele procedures diepgaand te onderzoeken en te beoordelen. Onderstaand vindt u ons aanbod.

Voorkomen

Digitale Opsporing biedt verschillende vormen van onderzoek om (bedrijfs)risico’s te voorkomen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een (nieuwe) samenwerking of een (nieuwe) werknemer, kan het verstandig zijn een grondig digitaal onderzoek uit te voeren voor de veiligheid van uw organisatie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een (Customer) Due Diligence onderzoek of (Pre) Employment Screening. Om daarnaast te voorkomen dat fraudeurs en vervalsers ongestraft blijven, bieden wij Hulp bij aangifte.

Bestrijden

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan bestrijden, maar helaas komen fraude en vervalsing regelmatig voor. Digitale Opsporing biedt in verschillende gevallen van fraude en vervalsing een passende vorm van onderzoek om dit te bestrijden. Zo kunt u bij ons terecht in gevallen van verzekeringsfraudefinanciële fraudemerkfraude, maar ook voor onderzoek naar AOV-fraude/ziekteverzuim, falsificaten, of voor verhaalsonderzoek.

Onderzoeksbronnen

Bij het uitvoeren van digitaal onderzoek maakt Digitale Opsporing gebruik van de volgende bronnen:

Internet

Op het internet is waardevolle informatie naar boven te halen in digitaal onderzoek. Dit gebeurt via openbare bronnen zoals zoekmachines en social media, maar ook via het gedeelte van het internet dat ver weggestopt en moeilijk benaderbaar is: het Dark Web. Naast onderzoek in openbare en semi-gesloten bronnen, bieden wij ook IP adres vordering.

Devices

Iedereen laat digitale sporen achter op diverse soorten digitale gegevensdragers. Denk hierbij o.a. aan mobiele telefoons, camera opnameapparaten, navigatiesystemen, drones, laptops, pc’s en servers. Voor diverse apparaten bieden wij onderzoek om digitale sporen te achterhalen.

Afbeeldingen

Beeld kan gemanipuleerd zijn en een bron vormen van fraude of vervalsing. Zijn er aspecten die u wilt weten van een of meerdere afbeeldingen, die niet direct zichtbaar zijn? Wilt u bijvoorbeeld weten wanneer een foto gemaakt is, of of een foto bewerkt of gekopieerd is? Of zoekt u juist een afbeelding die inmiddels verdwenen lijkt te zijn? Digitale Opsporing kan op al deze vragen antwoord geven.

Documenten

Digitale Opsporing biedt digitaal onderzoek naar documenten en dossiers. Er kan namelijk veel informatie verborgen liggen in documenten, die relevant zijn voor bijvoorbeeld een fraudeprocedure. Daarnaast kunnen documenten vervalst zijn, waar Digitale Opsporing met specifieke methoden achter kan komen.

Werkwijze

Het stappenplan

Wij bieden u de mogelijkheid om digitaal onderzoek volgens een standaard stappenplan uit te voeren. Daarbij maken wij gebruik van een onderzoeksportaal waarin u continu inzicht heeft in de analyses en rapportages. NA iedere fase vindt er een ‘go/no go’ – moment plaats.

Voordelen van DO digiportal

  • Betrouwbaar (encrypt) communiceren
  • Alle dossierinformatie wordt centraal beheerd
  • Voortgang van onderzoek eenvoudig te monitoren
  • Veilig, down- & uploaden van privacygevoelige informatie
  • Methodiek binnen kaders van wetgeving POB 1182

Scroll naar top