Diensten

Internet Risk Management

Internet vormt een steeds groter wordend risico voor organisaties en bedrijven.

Door de groei van het internet komen steeds meer organisaties en individuen in aanraking met de negatieve kant van het internet. Derden misbruiken het internet om U of Uw organisatie schade toe te brengen. Lexxit treedt op tegen deze internetmisbruikers! U gebruikt Lexxit als middel om internetmisbruik te handhaven. Dit internetmisbruik omvat onder andere: online bedreiging, online smaad, imagoschade, cyberpesten en identiteitsdiefstal.

Risicomanagement is onderdeel van een organisatie. Nu het internet een groter risico vormt, is het belangrijk voor organisaties om hun Internet Risk Management op orde te hebben. Door zorgvuldig Internet Risk Management kan een bedrijf of organisatie eventuele (reputatie) schade veroorzaakt door internetmisbruik beperken. Daarnaast kan Internet Risk Management aansprakelijkheid voor schade van eigen personeel voorkomen.

Lexxit I.R.M. begeleidt organisaties bij hun Internet Risk Management. Ze verzorgt een compleet opsporings- en handhavingsprotocol. Dit protocol omvat onder andere:

Protocol: Lexxit voorziet Uw organisatie van een standaard protocol waarin precies omschreven wordt hoe er gehandeld moet worden als cybercrime gesignaleerd.

2x per jaar nieuwsbrief: Lexxit schrijft in juli en december een nieuwsbrief die U onder Uw medewerkers kunt verspreiden. Dit, ter opfrissing van het protocol tegen cybercrime.

Overeenkomst: Lexxit legt op voorhand vast hoe zij op een melding van Uw organisatie reageert. Één melding via e-mail aan Lexxit voldoende. Er hoeven op dat moment geen contracten of machtigingen opgesteld te worden, er kan meteen gehandeld worden.

Vast aanspreekpunt: U kunt internetmisbruik melden bij Uw eigen Lexxit accountmanager. Zo wordt U onmiddelijk geholpen en weet U zeker dat U altijd bij de juiste persoon bent.

5x per jaar aanschrijven dader: Lexxit schrijft een dader onmiddellijk na melding aan en sommeert de dader te stoppen met de cybercrime eventuele schade te erkennen. Indien een dader hieraan niet voldoet kunt U zelf besluiten of U de dader verder civiel rechtelijk wilt vervolgen door middel van Lexxit Direct. Zo kunt U direct handelen zonder dat daar meteen extra kosten aan verbonden zijn. U maakt daarbij gebruik van de impact die Lexxit heeft op de dader en zijn gedrag.

1x per jaar Lexxit® Direct: U kunt eenmaal per jaar zonder verdere kosten gebruik maken van Lexxit® Direct

Lexxit biedt daarnaast de mogelijkheid om actief het internet te bewaken tegen cybercrime. Dit door middel van aansluiting op het Seekcure systeem van Com-Connect Digitale Opsporing. Seekcure zijn de ogen en oren van uw organisatie op internet iedere dag, 24 uur. Seekcure signaleert en rapporteert ongewenste berichtgeving over Uw organisatie. Let op! altijd blijft er een eigen verantwoordelijkheid voor U zelf. Voor meer informatie hierover kunt U terecht bij Lexxit® Professional.

Wilt U meer weten over het Lexxit Internet Risk Management of wilt U een afspraak maken met een van onze medewerkers? Neem dan contact op. Telefonisch via 085-4861250 en via e-mail: loket@digitaleopsporing.nl.

Zie ook www.lexx-it.nl.

Lexxit is een samenwerkingsverband van Digitale Opsporing met enkele gerenommeerde advocatenkantoren en deskundige juristen.