Diensten

Crisismanagement 2.0

Definitie:
Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om organisatorische (internationale) crises te voorkomen dan wel te beheersen. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een organisatie (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt.

Crises worden gekenmerkt door vier elementen:

  1. substantiële dreiging voor de organisatie
  2. een verrassingselement
  3. hoge mate van onzekerheid
  4. korte beslistijden

Maar hoe moet u als bedrijf of organisatie reageren op een web 2.0 crisissituatie. Wat moet u doen als er negatief “online” over uw bedrijf wordt gesproken? Wat had de directie van de DSB bank in 2009 moeten doen op de dag van de oproep van de heer Lakerman?

Wij zorgen binnen enkele uren voor een digitaal rechercheteam wat zo snel mogelijk alle online risico’s voor u in kaart kan brengen, dit team bestaat “digitale” experts en wordt per case op maat aangevuld.

Wij zorgen voor een:

  • Internet Jurist
  • Communicatieadviseur
  • Webcare team
  • Persvoorlichter
  • Operationele leider

Door de juiste beslissingen en acties juist te nemen in de eerste 24 uur kan veel leed en schade voorkomen worden.