Diensten

Diensten

Audits

Website security audit

Met een website security audit wordt er met de nieuwste scantechnieken naar deze zwakke punten gezocht, gecontroleerd op de laatste infecties en gecheckt of uw website veilig is. Mede i.v.m. de Meldplicht Datalekken, waardoor bedrijven en organisaties verplicht zijn om een ernstig datalek onverwijld te melden bij de toezichthouder en in sommige situaties ook bij alle betrokkenen waarover de data is gelekt, is een audit op uw website een must.

Phishing audit

Als onderdeel van de cybersecurity awareness diensten van Digitale Opsporing hebben we een phishing audit ontwikkeld, waarbij onze ‘hackers’ met een op maat gemaakte, realistische phishing aanval en social engineering tools uw medewerkers alerter en meer bewust te maken van de hedendaagse online risico’s.

Lees meer over onze audits en de meldplicht datalekken

Integriteitsonderzoek

Vermoedt u integriteitschendingen binnen uw organisatie, dan kan Digitale Opsporing ingeschakeld worden voor het verrichten van onderzoek.

Wij verrichten op het gebied van integriteitskwesties onderzoek naar:

  • Personen of rechtspersonen en haar bestuurders
  • De structuur van een organisatie, de relaties en haar activiteiten
  • Administratieve zaken, zoals bijvoorbeeld niet te verklaren transacties
  • Verdachte e-mailcorrespondentie
  • Verdacht dataverkeer

Lees meer over Integriteitsonderzoek.

eDiscovery

Electronic Discovery is het proces waarbij elektronische informatie wordt opgevraagd en vervolgens doorzocht wordt op informatie wat daarna als bewijs gebruikt kan worden in een civiele- of strafrechtelijke procedure. Het is belangrijk dat alle elektronisch opgeslagen informatie (ESI) op forensische verantwoorde wijze veilig gesteld maar ook slim verwerkt wordt. Het betreft hier digitale sporen die worden aangetroffen in een geautomatiseerde omgeving maar ook de sporen die worden aangetroffen op digitale gegevensdragers. Ons Forensisch team biedt u als klant ondersteuning bij de uitvoering van eDiscovery.

Lees meer over eDiscovery.

Reputatiemanagement

Hoe vogelvrij ben je als bedrijf, organisatie, zakenman, politicus of bekende Nederlander op het internet?

Het digitaal lynchen, het belasteren en aan de digitale schandpaal nagelen, het lijkt steeds vaker voor te komen. Dat deze praktijk op gespannen voet staat met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is duidelijk. Ongefundeerde informatie, laster, smaad zijn zaken die op internet regelmatig de kop op steken. Deze ongewenste negatieve publiciteit is moeilijk of helemaal niet te verwijderen van internet.

“52% van alle bedrijven is niet voorbereid op imagoschade”

Hoewel reputatieschade als het grootste bedrijfsrisico wordt aangemerkt door ondernemers, zegt 52% hier niet goed op voorbereid te zijn.” Zo blijkt uit een onderzoek naar bedrijfsrisico’s. Lees meer over reputatiemanagement.

 (Pre-) Employment screening

Het is algemeen bekend dat de kracht van een organisatie voor een belangrijk deel afhankelijk is van het personeel. De mens is echter vaak de zwakste schakel in de organisatie. De keuze voor goed gekwalificeerd en integer personeel is daarom dan ook van cruciaal belang. Onze ervaring in het verrichten van antecedentenonderzoek en (pre) employment screening geeft u vertrouwen in uw (toekomstige) werknemers. Lees meer over (pre-) employment screening.

Bewijsbeslag

Digitale Opsporing kan ondersteuning verlenen bij het leggen van conservatoir beslag en/of bewijsbeslag. Onze digitale rechercheurs hebben de ervaring en de hard- en software om u bij te staan bij het maken van forensische kopieën van de meest gangbare gegevensdragers. Al onze digitale rechercheurs zijn in het bezit van de “gele” recherche pas.

Lees meer over bewijsbeslag.

Vordering IP gegevens

Door de groei van het internet komen steeds meer organisaties en individuen in aanraking met de negatieve kant van het internet. Derden misbruiken het internet om u of uw organisatie schade toe te brengen.

Digitale Opsporing werkt samen met Lexxit (www.lexx-it.nl/) tegen internetmisbruik. Door de samenwerking is het mogelijk om civielrechtelijk het IP-adres van een dader bij de provider of social media bron af te dwingen.

Lees meer over vordering IP gegevens

Crisismanagement 2.0

Goed voorbereide organisaties beschikken dan ook over een crisisbeheersingsplan en bijpassende communicatieplan Een crisis is immers niet per definitie een ramp. Ook beurscrises, internetberichten, stakingsdreiging en slechte berichtgeving in de (online) media kunnen aanleiding zijn voor een crisis. Lees meer over crisismanagement.

Internet Risk Management

Door de groei van het internet komen steeds meer organisaties en individuen in aanraking met de negatieve kant van het internet. Derden misbruiken het internet om u of uw organisatie schade toe te brengen. Lexxit is een initatief van Com-Connect en treedt op tegen deze internetmisbruikers! U gebruikt Lexxit als middel om internetmisbruik te handhaven. Lees meer over Internet Risk management.