Cases

Cybersecurity audit

Een middelgroot technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in softwareontwikkeling heeft besloten om een grondige audit van hun cyberbeveiligingsmaatregelen uit te voeren. Met de toenemende dreiging van cyberaanvallen willen ze proactief de gegevens van hun klanten en de integriteit van hun systemen beschermen. Wij werden gevraagd om deze audit uit te voeren, gezien onze expertise op het gebied van cyberbeveiliging.

Aanpak

Bij de start van het project begonnen we met een diepgaande evaluatie van verschillende aspecten van de cyberbeveiliging van het bedrijf. We onderzochten onder andere het WLAN-netwerk (Wireless Local Area Network), de configuratie van de firewall, de netwerkbeveiliging, de beveiliging van de bedrijfswebsite en het risico op phishingaanvallen.

Al snel kwamen er tijdens de audit verschillende potentiële kwetsbaarheden aan het licht. Ten eerste bleek dat het WLAN-netwerk onvoldoende beveiligd was. Zwakke wachtwoorden en verouderde beveiligingsprotocollen maakten het netwerk kwetsbaar voor ongeautoriseerde toegang. Ook de firewall-configuratie liet te wensen over; bepaalde poorten stonden onbedoeld open, waardoor gevoelige gegevens blootgesteld werden aan potentiële aanvallen van buitenaf.

Verder ontdekten we zwakke plekken in het netwerk van de bedrijfsinfrastructuur. Deze kwetsbaarheden konden kwaadwillende actoren de mogelijkheid geven om toegang te krijgen tot interne systemen. De beveiligingsmaatregelen van de bedrijfswebsite bleken eveneens niet volledig up-to-date te zijn. Verouderde softwareversies verhoogden het risico op kwetsbaarheden. Bovendien bleek dat medewerkers onvoldoende getraind waren in het herkennen van phishingaanvallen, wat het risico op dergelijke aanvallen aanzienlijk vergrootte.

Oplossing

Na deze bevindingen gingen we direct aan de slag om corrigerende maatregelen te implementeren. We herconfigureerden het WLAN-netwerk met sterke wachtwoorden en bijgewerkte beveiligingsprotocollen. De firewall werd herzien en aangescherpt om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Daarnaast verbeterden we de netwerkbeveiliging door geavanceerde authenticatie- en toegangscontrolemaatregelen in te voeren. De bedrijfswebsite werd geüpdatet naar de nieuwste softwareversies en alle noodzakelijke beveiligingspatches werden geïmplementeerd. Om de medewerkers beter te wapenen tegen phishingaanvallen, zetten we een uitgebreid trainingsprogramma op. Hierdoor werden ze zich bewuster van de risico’s en leerden ze verdachte activiteiten beter herkennen en vermijden.

Conclusie

Deze audit benadrukte het belang van regelmatige evaluaties van de cyberbeveiligingsmaatregelen van een bedrijf. Door proactief potentiële kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken, kan een organisatie haar weerbaarheid tegen cyberaanvallen aanzienlijk vergroten. Onze samenwerking met het technologiebedrijf onderstreepte het belang van gespecialiseerde expertise bij dergelijke audits. Met de implementatie van de voorgestelde oplossingen heeft het technologiebedrijf zijn cyberbeveiligingsniveau verhoogd en een robuuste verdediging opgebouwd tegen potentiële cyberdreigingen.

De namen in de casus zijn om privacyredenen weggelaten, en de weergave van de casus is vereenvoudigd om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Recente cases

Bedreiging van een medewerker

Een vooraanstaand bedrijf in de zorgsector benaderde ons vanwege herhaaldelijke bedreigingen die een van hun medewerkers ontving via sociale media. Deze bedreigingen waren alarmerend en hadden een ernstige impact op de mentale welzijn en veiligheidsgevoel van de medewerker. Het bedrijf hecht veel waarde aan de veiligheid van hun personeel en wilde dringende maatregelen nemen om de getroffen medewerker te beschermen.

Digitaal onderzoek

Bij ons meldde zich Firma ABC. Directeur van de firma had via facebook bedreigingen ontvangen vanuit het facebookprofiel van medewerkster Annet B.

Verhaalsonderzoek

Opdrachtgever heeft een civiele vordering en zoekt vermogensbestanddelen waar beslag op kan worden gelegd. Opdracht wordt verstrekt aan de onderzoekers van Digitale Opsporing BV. Ter beschikking gestelde informatie:Naam subject.Subject verblijft vermoedelijk ‘ergens’...

Aansprakelijkheid

Opdrachtgever treedt op als verzekeraar van een chirurg. Chirurg wordt aansprakelijk gesteld door een patiënt, die claimt door een fout tijdens een operatie een handblessure te hebben opgelopen. Door deze handblessure is het beroep van verzekerde, professioneel...

Woonadres onbekend

  I.v.m. een aansprakelijkheidsclaim is opdrachtgever op zoek naar een persoon, die van de radar is verdwenen. In opdracht starten onze onderzoekers een open bronnen onderzoek naar de verblijfplaats van deze persoon, bekend zijn naam en geboortedatum van de...

Catfish

Onze opdrachtgever heeft sinds enkele maanden een internetrelatie met een Amerikaanse dame, met Ghanese roots. Omdat betalingsverkeer tussen Amerika en Ghana niet altijd soepel verloopt vraagt zij opdrachtgever om als tussenstation te dienen bij een geldtransfer naar...

Een foto en zijn verhaal

Een verzekerde meldt een schade bij zijn verzekering. De claim trekt de aandacht van de schadebehandelaar aangezien de autoverzekering net 3 dagen geleden is overgesloten. Als bewijs krijgt de schade-expert diverse foto’s van de schade aangeleverd waarop duidelijk...

Uit het archief: “Gewiste recorder”

Na een inbraak in een winkel, waarbij voor een aanzienlijk geldbedrag aan goederen is gestolen, wordt door de schade expert gevraagd naar de beelden van het camerasysteem. De eigenaar geeft aan dat er geen beelden zijn, omdat het systeem al geruime tijd stuk was. De...

Kopje koffie?

Toen enkele maanden geleden de koffiemachine bij een van onze opdrachtgevers stuk ging, werd bij vervanging voor een luxe machine uit het buitenland gekozen. Deze luxe machine kon, naast diverse verse koffiespecialiteiten van koffiebonen, ook andere warme dranken...

Vermist

Bij ons meldt zich een ongeruste dochter.Ze krijgt geen contact met haar vader, die na het overlijden van haar moeder wat in de put zit. Hij is niet thuis en beantwoordt al twee dagen zijn telefoon niet. Haar appjes worden afgeleverd, maar niet beantwoord. De politie...