Cyber Security

ISO 27001 Certificering

ISO 27001 Certificering

De ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. In deze norm zijn de eisen vastgelegd omtrent het verwerken, verzamelen, bewaren, controleren, beoordelen en bijhouden van gedocumenteerde informatie. Voor organisaties die aan de norm voldoen is de ISO 27001 certificering een keurmerk dat aangeeft dat de organisatie in staat is veilig om te gaan met gegevens en dus een betrouwbare partner is voor andere organisaties. Digitale Opsporing ondersteunt en adviseert organisaties om aan alle eisen van ISO 27001 te voldoen en als gevolg de ISO 27001 certificering te behalen.

Scroll naar top