Cyber Security

Information Security Management

Information Security Management

Organisaties zijn in het bezit van veel en verschillende soorten gegevens en lopen bedrijfsrisico’s indien gegevens onvoldoende beveiligd zijn. Onder andere gegevens van medewerkers, leveranciers en producten zijn belangrijk om op de juiste manier te beschermen.

Digitale Opsporing ondersteunt en adviseert organisaties bij het beschermen van dergelijke gegevens middels Information Security Management. Daarbij geeft Digitale Opsporing advies over de inrichting van het Information Security Management System (ISMS). In dit systeem zijn het beleid en de procedures bepaald omtrent informatiebeveiliging. Daarbij is tevens geregeld wie binnen de organisatie toegang heeft tot welke informatie, op welke manier men toegang krijgt tot de informatie en hoe de overdraging van informatie geschiedt.

Scroll naar top