Cyber Security

Controle audits

Digitale Opsporing voert bij organisaties een periodieke scan uit en controleert in welke mate uw bedrijfsvoering in overeenstemming is met de door uw organisatie gestelde doelstellingen, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de Wet beveiliging persoonsgegevens (Wbp), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Meldplicht Datalekken. Bij de controle en auditing worden diverse technische scans verricht.

We voeren de volgende audits uit:

WLAN (WIFI) audit
Bij een WLAN audit wordt het draadloos netwerk gecontroleerd op vatbaarheden. Is het netwerk voldoende beschermd tegen onbevoegde gebruikers?

Firewall audit
Bij een firewall audit wordt van buitenaf gecontroleerd of het bedrijfsnetwerk goed afgeschermd is door de firewall. Gedurende de audit worden dezelfde technieken toegepast als bij een cyberaanval.

Netwerk audit
Bij een netwerk audit wordt het interne netwerk gecontroleerd op kwetsbaarheden. Is het netwerk op de juiste manier aangelegd en geconfigureerd? Hierbij wordt naar de netwerkinfrastructuur en de servers gekeken. Ook kan er gecontroleerd worden of er malware op het netwerk actief is en of camerasystemen juist zijn ingericht.

Website audit
Met een website audit wordt de website gecontroleerd op kwetsbaarheden en configuratiefouten waardoor kwaadwillende personen toegang kunnen krijgen tot de achterliggende infrastructuur van de website.

De resultaten van de audit worden in een rapportage weergegeven. De websitebeheerder kan deze rapportage gebruiken om de kwetsbaarheden en fouten (voor u) op te lossen.

Phishing audit
Een phishing audit is een methode om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te meten en direct te vergroten, door het uitvoeren van een gecontroleerde phishing aanval en het meten van de respons.

USB stick audit
Het risico op een virusbesmetting door een onbekende USB stick in een PC te stoppen is hoog. Met een besmette USB stick is het mogelijk om de organisatie direct in de lokale IT infrastructuur te treffen.

Tijdens een USB stick audit testen rechercheurs van Digitale Opsporing (in opdracht) of het mogelijk is om, op locatie, via besmette USB stick(s) het IT netwerk van de opdrachtgever te besmetten. Tijdens het onderzoek worden uitsluitend vooraf geprepareerde USB sticks gebruikt, die PC-naam en gebruikte footprint van het systeem aan onze rechercheurs terugkoppelen, zonder verdere schade aan te richten.
Middels deze audit wordt tevens het awareness niveau van de medewerkers in kaart gebracht en kunnen verbeterpunten worden geformuleerd.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Interesse in pagina Cyber Security - Controle Audits

Wordt u liever gebeld?

U wordt binnen 24 uur teruggebeld

Terugbelvezoek