Cyber security

Gevaren van het internet

Het internet biedt veel mogelijkheden, kansen en voordelen. Dit heeft echter ook een keerzijde: we worden kwetsbaar en afhankelijk. Systemen worden gehackt en door datalekken komen belangrijke documenten ongewild op straat te liggen. Er is een trend zichtbaar waarin organisaties steeds vaker het doelwit van cybercriminelen zijn. Cybercriminelen richten hun pijlen hierbij steeds vaker op ‘de mens’, de medewerkers, in plaats van op systemen.

Bescherming Privacy
(AVG & GDPR)

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verwerken van persoonsgegevens. Het niet naleven van de regelgeving kan tot hoge boetes van de overheid leiden. In lijn met de nieuwe Europese dataprotectie wetgeving mogen bedrijven alleen onder strikte voorwaarden persoonlijke informatie verwerken (verzamelen en bewaren). Deze privacyverordening kan organisaties verplichten een data protection officer, oftewel een functionaris gegevensbescherming, aan te stellen.

Deskundig, ervaren en integer

Digitale Opsporing is gespecialiseerd in internet onderzoek, cyber security en IT auditing. Samen met u zorgen we ervoor dat uw organisatie een sterk verminderde kans heeft op imagoschade, boetes door de overheid of hoge herstelkosten als gevolg van cybercriminaliteit of het verkeerd verwerken van privacygevoelige gegevens. Wij toetsen en verbeteren uw informatiebeveiliging en besteden aandacht aan bewustwording.

Consultancy

Uw steun bij digitaal onderzoek, cybersecurity, trainingen en IT-vraagstukken

Onze specialisten hebben een brede expertise en vanuit die ervaring kunnen ze het optimale uit uw organisatie halen. Zij helpen u de juiste strategische, tactische en operationele beslissingen te nemen zodat u zich volledig kunt richten op de ontwikkeling van uw onderneming.

Wij ondersteunen door:

 • U te adviseren en te helpen in uw (OSINT)-onderzoeken
 • Het geven van trainingen, op de werkplek
 • Het geven van coaching naast uw training
 • Business processen en bijbehorende risico’s in kaart te brengen zodat uw organisatie de benodigde maatregelen kan treffen
 • Het toetsen en verbeteren van uw informatiebeveiliging en aandacht te besteden aan bewustwording
 • Het uitvoeren van audits (waaronder WLAN, Firewall, Netwerk, Website en Phishing)
 • Het opstellen van een disaster recovery plan
 • Het herstellen van uw omgeving na een cyberaanval (bijv. ransomware aanval)
 • Organisaties te begeleiden bij het vaststellen van het juiste informatiebeveiligingsbeleid en de implementatie van dit beleid (AVG /ISO27001)
 • Met u mee te denken en u te adviseren bij (IT) vraagstukken op elk niveau binnen ons vakgebied

Wilt u weten wat onze consultants voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wat doet digitale opsporing

Beleid

Om bestand te zijn tegen cyber aanvallen, datalekken en het verkeerd verwerken van privacy gevoelige gegevens, is het van belang dat een organisatie juist beleid voert op dit gebied. Digitale Opsporing adviseert en ontwikkelt samen met organisaties beleid om nu en in de toekomst te voldoen aan de privacy wetgeving en bestand te zijn tegen de risico’s van cyber crime. Het awareness concept is een doeltreffende manier om de uitvoering van het beleid te borgen.

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Daarmee wordt de wetgeving rondom privacy strenger. Digitale Opsporing ondersteunt en adviseert organisaties om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Implementatie

Digitale Opsporing ondersteunt bij de implementatie van het gedefinieerde beleid. Door middel van een procesmatige en gefaseerde aanpak begeleiden we de invoering van gewenste maatregelen.

ISMS

In het Information Security Management System (ISMS) zijn de beveiliging en procedures omtrent verschillende soorten gegevens geregeld, zoals medewerker-, product-, leverancier-, en bedrijfsgegevens. Digitale Opsporing ondersteunt en adviseert organisaties bij de inrichting van het ISMS.

Controle Audit

Doordat de regels rondom privacy strenger worden en de risico’s van cyberaanvallen groter, komen organisaties regelmatig in de problemen met betrekking tot cyber security. Door middel van een audit onderzoekt Digitale Opsporing of een organisatie voldoet aan de privacy wetgeving en in hoeverre de organisatie bestand is tegen aanvallen van buitenaf.

ISO 27001 Certificering

Organisaties die voldoen aan alle criteria van de ISO 27001 standaard, krijgen hiervoor de ISO 27001 certificering. Dit is voor organisaties een keurmerk, dat aangeeft dat de organisatie in staat is om op een veilige manier met gegevens om te gaan. Digitale Opsporing adviseert en ondersteunt organisaties om te voldoen aan de criteria van de ISO 27001 standaard.

Werkwijze

Het Cyber Security-concept

Het Cyber Security-concept start met een (nul)meting. Dit is een analyse van de actuele situatie, waarin het beveiligingsbeleid van uw bedrijf en het bewustzijn van digitale veiligheid van uw medewerkers wordt meegenomen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak voorgesteld met de te treffen maatregelen.
cyber-security-concept-1024x1024

Voordelen Cyber Security-concept

 • Vermindert de kans dat uw organisatie schade ondervindt van cyber-criminaliteit en/of datalekken aanzienlijk;
 • Onze trainingsmethodieken zorgen voor een bewustwording van uw medewerkers betreffende de gevaren van cybercriminaliteit significant verbetert;
 • Risico’s van datalekken worden sterk gereduceerd.

Het verbetertraject

 • Invoering van voorgestelde maatregelen;
 • Een periodieke check van uw internet-omgeving;
 • Handhaving van het cyber security-beleid.