Bedrijfsfraude en Bedrijfsspionage

Ongeveer 1 op de 3 bedrijven krijgt minstens één keer per jaar te maken met interne- en/of externe bedrijfsfraude. Het gaat dan om strafbare zaken die schadelijk zijn voor het bedrijf of de organisatie.

Onder bedrijfsfraude wordt bijvoorbeeld verstaan het oneigenlijk declareren van (privé-)uitgaven of meer declareren dan werkelijk is uitgegeven.

In veel gevallen is de politie door tijdgebrek of andere prioriteiten niet in staat voor u een onderzoek in te stellen. Politie en justitie hebben tevens te maken met het algemeen belang, wat niet altijd betekent dat daarmee uw belangen worden behartigd.

Digitale Opsporing richt zich in de eerste plaats op het belang van U de opdrachtgever. Wij houden ons in opdracht van onze cliënten primair bezig met het voorkomen en beperken van schade en/of verliezen als gevolg van criminele en/of frauduleuze activiteiten.

Wij hebben de juiste kennis om een gedegen fraudeonderzoek te verrichten. Wij leveren wettig en overtuigend bewijs en berichten u hierover in duidelijke en volledige rapportages. Uiteraard discreet en vertrouwelijk.