Bad press/Adverse media

Bad press, ook wel negatieve nieuwsscreening genoemd, is het monitoren van openbare en externe gegevensbronnen op negatief nieuws of uitlatingen aangaande een persoon (UBO) of bedrijf. Het kan een belangrijk onderdeel uitmaken van Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) en Customer Due Diligence (CDD) processen voor financiële instellingen.

Gezien het grote aantal bronnen dat onderzocht moet worden om negatieve media te identificeren, kan dit een vermoeiend en moeilijk proces zijn.

‘Adverse media’ (bad press) is elke vorm van negatieve informatie over een specifiek bedrijf organisatie of persoon. Het opsporen van deze negatieve informatie kan bedrijven helpen om potentiële risico’s te herkennen, zoals bijvoorbeeld fraude, terrorisme, georganiseerde criminaliteit, drugshandel of witwassen.

Op 19 oktober 2020 publiceerde de AFM haar laatste ‘Leidraad Wwft en Sanctiewet’, in deze leidraad staat op pagina 22:

“Een onderdeel van het periodiek reviewen kan zijn dat de instelling naar externe signalen zoekt over cliënten (‘bad press’). Dit kan zij door middel van een extern systeem of zelf doen, bijvoorbeeld door checks op de naam van de cliënt uitgevoerd in combinatie met andere zoektermen zoals bijvoorbeeld ‘fraude’, ‘corruptie’, ‘terrorisme’ en ‘witwassen’.

De periodieke review van cliënten en het monitoren van transacties zijn complementaire processen, waar bij de periodieke review ook naar het transactieverleden moet worden gekeken.”

Digitale Opsporing heeft nu binnen het onderzoeksplatform iRC een (geautomatiseerde) quikscan module ontwikkeld voor een gestandaardiseerd, uniform en Wwft-waardig screeningsproces.

Deze module is een onderdeel van een separate onderzoeksomgeving, waarop u met uw persoonlijke inloggegevens kunt inloggen. Er hoeft geen software op uw systeem geïnstalleerd of uitgevoerd te worden en de gebruiker kan vanuit elke gewenste locatie met diverse devices toegang krijgen tot dit systeem.

De resultaten van deze adverse media check worden aan de gebruiker geleverd middels een (pdf) rapportage. De rapportage is forensisch verantwoord samengesteld met tijdstempels van wanneer wat en door wie is onderzocht.

Scroll naar top