Arbeidsongeschiktheid

Bij ons meldt zich arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Y.

Verzekerde Magda T. is sinds enkele jaren 100% arbeidsongeschikt. Vanwege klachten aan rug en nek kan zij haar beroep, als zelfstandig psychologe met eigen praktijk, niet meer uitvoeren.

Opdrachtgever heeft twijfels en schakelt Digitale Opsporing in.

In haar arbeidsongeschiktheidsperiode lanceert haar praktijk een nieuwe website waarop een kalender bijgehouden wordt. Op deze kalender staan diverse activiteiten vermeld waarbij verzekerde aanwezig is (geweest). Seminars, workshops, trainingen, discussiepanels etc. Aanwezigheid en deelname aan de activiteiten wordt via social media bevestigd. Op 70 evenementen is verzekerde te plaatsen via foto’s en recensies die over de evenementen op social media zijn geplaatst.

Via het internetarchief achterhalen onze onderzoekers de kalender van de oude website van de psychologenpraktijk. Ook deze kalender geeft diverse evenementen prijs waaraan verzekerde heeft deelgenomen en worden ondersteund door social media berichten (van derden).

De verzekerde blijkt gedurende haar hele arbeidsongeschiktheid onverminderd actief te zijn geweest in haar beroepenveld.
Verzekerde wordt geroyeerd binnen haar verzekeringsmaatschappij en is gesommeerd het onterecht uitgekeerde verzekeringsgeld te restitueren.

*De namen in de casussen zijn vanwege privacyoverwegingen gefingeerd. De weergave van de casussen is daarnaast gesimplificeerd om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Scroll naar top