Antecedentenonderzoek

Met een antecedentenonderzoek of een veiligheidsonderzoek wordt onderzoek gedaan naar belangrijke gegevens als vorige werkgevers of zaken partners, opleidingen, identiteit, strafblad en nog veel meer zaken waaruit blijkt of u de persoon kunt vertrouwen als personeelslid of zakenpartner.

Een antecedentenonderzoek kan dus ook worden gebruikt tijdens de sollicitatie procedure. Dit om er zeker van te zijn dat de toekomstige werknemer een verleden heeft van onbesproken gedrag.

Om zekerheid te hebben dat u de juiste kandidaat in huis haalt, waarbij mogelijke antecedenten geen rol mogen spelen kan Digitale Opsporing een antecedentenonderzoek uitvoeren bij deze werknemer. Vooraf vragen wij toestemming voor het uitvoeren van een antecedenten onderzoek door het invullen van een Pre Employment Screening formulier.

Financieel-economische criminaliteit

Know your client. Het is een veelgehoorde term in de financiële sector en dat is niet zomaar. Want zo vanzelfsprekend als het klinkt, zo alert en kritisch moet u zijn en blijven op het cliënten onderzoek Wft om reputatieschade te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken.

In het kader van de Wwft wetgeving kunnen wij u ondersteunen in een internetonderzoek wat ondersteunend kan dienen bij het beoordelen van de integriteit van uw zakelijke en particuliere klanten.

Financiering van terrorisme en witwassen zijn voorbeelden van specifieke reputatierisico’s die middels een professioneel (semi) open bronnen onderzoek wellicht inzichtelijk kunnen worden gemaakt.