Onderzoek

Internet onderzoek

Vroeger ging een detective in de modder op zoek naar voetafdrukken en andere sporen van een misdrijf. De moderne Sherlock Holmes doet in feite niets anders, alleen de sporen die hij zoekt zijn inmiddels vooral digitaal van aard. 95% van alle fraudezaken heeft tegenwoordig een digitale component.

Het internet is de grootste informatiebron in onze maatschappij. Door efficiënt gebruik te maken van al deze beschikbare (openbare) bronnen en gegevens kunnen verborgen informatie en digitale sporen worden teruggevonden. Het uitvoeren van een efficiënt onderzoek in Open Bronnen is een expertise. Het combineren en analyseren van alle aangetroffen sporen uit deze openbare bronnen en verbanden leggen met andere relevante sporen is een vak.

Al onze digitale onderzoekers hebben een relevante opleiding afgesloten zoals particulier digitaal onderzoeker of bachelor forensisch digitaal onderzoeker, ook beschikken ze allen over een pas particulier onderzoeker.

Privacy

Uit de vele recente berichten over spionage door overheden blijkt duidelijk dat rechercheurs en andere medewerkers van de overheid in Amerika undercover op weg zijn op de digitale snelweg.

Ook bij onderzoek op Internet zijn er in Nederland rechten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Er bestaat in Nederland geen algemene wet voor privacy maar er zijn diverse wetten die elk een bepaald aspect van de privacy in Nederland regelen. De belangrijkste betreft de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn allen dus ook (online) gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu. De jurisprudentie in Nederland is nogal onduidelijk over de fase wanneer gewoon onderzoek in openbare bronnen eindigt, en wanneer er sprake is van een informatieplicht zoals genoemd in artikel 33. (privacy gedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus). Na een Internet onderzoek wordt het subject indien zo voorgeschreven door ons schriftelijk geïnformeerd over het online digitaal onderzoek.